Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

II spotkanie Klubu Twórczych Nauczycieli w skarżyskiej „Dwójce”

11 grudnia 2019 r. nauczyciele z placówek oświatowych powiatu skarżyskiego i starachowickiego przybyli na II spotkanie Klubu Twórczych Nauczycieli, który działa w ZPO w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego od 2018r.

 

 

 

 

Celem KTN jest podejmowanie i promowanie wszelkich działań edukacyjnych i naukowych sprzyjających podnoszeniu jakości pracy szkoły. Klub inspiruje do kreatywnej i innowacyjnej współpracy środowisko uczestników i prowadzących, którzy będąc praktykami uczą się od siebie, wzajemnie dzielą doświadczeniem i umiejętnościami oraz ciekawymi pomysłami na edukację w różnych jej obszarach.
 
Wydarzenie uroczyście otworzyła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Grażyna Wódz, która podkreśliła aktualność i zasadność podejmowanej problematyki w świetle zmian cywilizacyjnych i potrzeby dostosowania edukacji do wyzwań współczesności.
 
II Spotkanie Klubu Twórczych Nauczycieli pod tytułem „Aktywny nauczyciel – aktywny uczeń, czyli co zrobić, aby uczniowie chcieli się uczyć” poprowadziła Renata Pela - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz doradca metodyczny, która zaprezentowała nowatorskie rozwiązania metodyczne, które wprowadza w pracy na co dzień odchodząc od kultury nauczania i wprowadzając kulturę uczenia się. Dziecko bez stopni i szkoła bez podręcznika, czy tak można? Okazuje się, że tak. Aby zmienić szkołę, musimy zmienić to, co dzieje się na lekcjach. W czasie rozmowy podkreśliła również, że pełniąc rolę zewnętrznego konsultanta, w różny sposób realizuje swoje zadania, a strategię działania metodycy za każdym razem dopasowują do grupy nauczycieli , z którymi współpracują oraz warunków, w których funkcjonuje szkoła.
 
Pani Katarzyna Dulęba, nauczyciel klasy I w SP2 zaprezentowała zastosowanie TIK w edukacji wczesnoszkolnej „Tablica interaktywna, wirtualne narzędzia oraz programy użytkowe i aplikacje”. Nauczyciele odbyli również „wirtualny spacer edukacyjny”, obserwując nagrane fragmenty lekcji.
 
Pani Grażyna Barszczyk opowiedziała o wdrożeniu w SP2 innowacji pedagogicznej „Bezpieczna przestrzeń - aktywny korytarz”, który związany jest z aranżacją przestrzeni szkolnej do gier i zabaw ruchowych, działań artystycznych, czytelniczych itp.
 
Wartością dodaną KTN były jak zawsze rozmowy kuluarowe przy kawie i herbacie, podczas których czyjeś słowa działają jak iskra, pobudzając do kreatywnego działania i inspirują do poszukiwania ciekawych rozwiązań edukacyjnych.
 
Uczestnicy spotkania wskazywali na potrzebę dzielenia się dobrymi praktykami, które mogą służyć innym osobom zaangażowanym we wspomaganie pracy szkół. W czasie spotkania pojawiły się pomysły, które już wkrótce zespół Doradców Metodycznych ŚCDN oraz Klubu Twórczego Nauczyciela będzie wprowadzał w życie, aby umożliwić wzajemną komunikacje i możliwość wymiany doświadczeń.
 
Źródło: Materiał własny SP2

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.