Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Prace na Bernatce ruszyły!

Na Bernatce w Skarżysku rozpoczęła się inwestycja, w ramach której powstanie m.in. ośrodek wypoczynkowy. Przedsięwzięcie realizuje przedsiębiorca, który nabył prawo do użytkowania wieczystego terenu.
 
 
W 2016 roku gmina przekazała teren w użytkowanie wieczyste przedsiębiorcy, który został wyłoniony w drodze przetargu. Pierwszy nabywca terenu sprzedał prawo do użytkowania wieczystego kolejnemu przedsiębiorcy, które przystąpił do realizacji inwestycji. Prace przy budowie pierwszych elementów planowanego ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego rozpoczęły się kilka dni temu.
 
- Z planów przedstawianych przez przedsiębiorcę wynika, że będzie to duża i generująca ruch turystyczny inwestycja, ale inwestor prosi na razie o chwilę cierpliwości, szczegóły przedstawi wkrótce – mówi prezydent miasta, Konrad Krönig, który dziś spotkał się z nowym użytkownikiem wieczystym terenu i rozmawiał o przebiegu prac. - Bardzo cieszy mnie duże zainteresowanie tym terenem wśród inwestorów, którzy chcą tu lokować swoje pieniądze. Uważam to za nasz duży sukces i korzyść dla miasta. To kolejny dowód, że nasze działania w zakresie promocji potencjału inwestycyjnego miasta przynoszą efekty. Trzymam kciuki za powodzenie tej inwestycji. Przypomnę też, że nadal obowiązują warunki umowy dotyczącej przekazania tego terenu przez gminę w użytkowanie wieczyste, w której interes gminy został odpowiednio zabezpieczony. Do budżetu miasta wpływają opłaty za użytkowanie wieczyste, a w przypadku niezrealizowania warunków umowy, teren powróci na własność gminy – dodaje prezydent Skarżyska-Kamiennej.
 
Według informacji uzyskanych od przedsiębiorcy, szczegóły inwestycji będą podane w przyszłym roku.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.