Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Pamiątki po „Śmigłym” w skarżyskim Muzeum

W Muzeum im. Orła Białego uroczyście otworzono dziś wystawę prezentującą nowości w zbiorach – również te pozyskane od darczyńców. Na ekspozycji prezentowane są także pamiątki po zmarłym 10 listopada podpułkowniku Henryku Czechu, Honorowym Obywatelu Miasta.

 

 

 

 
 
Od dzisiaj w Muzeum im. Orła Białego prezentowane są m.in. mundur i odznaczenia ppłk. Henryka Czecha ps. „Śmigły”. Obecny na otwarciu wystawy Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta podziękował przedstawicielowi rodziny ppłk. Henryka Czecha za współpracę z Muzeum i wypożyczenia pamiątek. Przekazał także list z podziękowaniem od prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Konrada Kröniga, w którym wyraził nadzieję, że prezentowane pamiątki przyczynią się do utrwalenia pamięci o Honorowym Obywatelu Skarżyska-Kamiennej i będą motywacją do dalszego poznawania jego dokonań i zasług dla naszego miasta, regionu i ojczyzny.
 
Na wystawie prezentowane są również inne muzealia, przekazane w ostatnim czasie dla skarżyskiego muzeum przez prywatnych darczyńców lub pozyskane w inny sposób. Grzegorz Bień, dyrektor muzeum – wręczając podziękowania za przekazanie eksponatów – podkreślił, że ekspozycja wzbogaciła się dzięki temu o ponad 60 przedmiotów, a zdecydowana większość z nich to muzealia o typowo militarnych walorach.
 
Zapraszamy do odwiedzania skarżyskiego Muzeum Orła Białego.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.