rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XIX sesja Rady Miasta – porządek obrad

W poniedziałek, 2 grudnia o godzinie 18.30 odbędzie się XIX sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
 
Porządek obrad
XIX Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 02.12. 2019 r. godz. 18.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku – Kamiennej
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2019-2035.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia regulacji Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zatrudnienia przez prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej wychowawców świetlic środowiskowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 listopada 2007r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
8. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.
 
Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.