Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Władze Skarżyska mówią STOP ZAŚMIECANIU OSIEDLI

Powszechnie panujący przy wielu altanach śmietnikowych bałagan przeszkadza mieszkańcom, a świadomość problemu mają także władze miasta. Przypominanie o tym, że właściciele (zarządcy) terenu są zobowiązania do dbania o porządek, nie zawsze przynosi pożądany rezultat, dlatego Urząd Miasta wysłał pisemne monity do wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej, na terenie których występuje problem z bałaganem wokół altan śmietnikowych.
 

 

Niestety w mieście są altany śmietnikowe, które wyglądają tak jak na załączonym zdjęciu. Oczywistym jest fakt, że mieszkańcy domagają się uporządkowania terenu, dlatego władze miasta po raz kolejny – tym razem pisemnie – upomniały właścicieli terenu o konieczności zadbania o porządek. W sytuacji niewywiązania się z obowiązku, gmina zleci uporządkowanie terenu, a kosztami będzie obciążała właścicieli (wspólnoty mieszkaniowe, zarządców).
 
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właściciela jest przygotowanie, wyposażenie oraz dbałość o czystość i porządek w miejscu gromadzenia odpadów. Zgodnie z przepisami, firma odbierająca odpady, zabiera je jedynie z pojemników (worków, kontenerów); nie może uprzątać śmieci gromadzonych poza pojemnikami (często nawet poza altaną – jak na załączonym zdjęciu). Gmina nie może wyręczać właściciela terenu z ciążącego na nim obowiązku dbania o porządek w altanie i wokół niej.
 
Dlatego też prosimy mieszkańców o wyrzucanie odpadów zgodnie z zasadami segregacji, gromadzenie ich w przeznaczonych do tego pojemnikach (nie obok), a także o przestrzeganie harmonogramów odbioru odpadów, szczególnie wielkogabarytowych (z zabudowy wielorodzinnej są one odbierane w każdy ostatni wtorek miesiąca; wystawianie starych mebli, czy sprzętu elektrycznego na długo przed planowaną datą ich odbioru, powoduje ich zaleganie przy altanach).

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.