Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Jak pracować z dzieckiem z FAS? Kolejne szkolenie dla nauczycieli i pedagogów

W miniony poniedziałek w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie na temat postępowania z dzieckiem z FAS/FASD. Spotkanie adresowane było do dyrektorów, pedagogów, psychologów i nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi, w tym z dziećmi z FAS/FASD.
 
Szkolenie pod hasłem „Dziecko z FAS/FASD w przedszkolu, szkole - metody i wskazówki do pracy z dzieckiem” poprowadziła Magdalena Delipacy - psycholog, pedagog, terapeuta SI, edukator i terapeuta w zakresie FASD, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi oraz adopcyjnymi.
 
Było to kolejne z działań profilaktycznych gminy wpisujących się w ogólnopolską kampanię „Ciąża bez alkoholu”, której gmina Skarżysko-Kamienna jest oficjalnym partnerem.
 
Działanie sfinansowane zostało ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.