rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

„Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” - podsumowanie projektu w SP 2

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej od 31.10.2018 do 31.10.2019 roku realizowane były zadania programu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Organizatorem programu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dzięki otrzymanej dotacji została utworzona pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

 

 
W ramach programu przeszkolono dwóch nauczycieli oraz zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne, które były wykorzystane przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 30 000 złotych.
 
W ramach programu w całej placówce, zarówno w szkole jak i oddziałach przedszkolnych, realizowano szereg zadań o charakterze ekologicznym. Były to m.in. zajęcia edukacyjne, lekcje w terenie, wycieczki (Leśna Klasa, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), konkursy (Powiatowy Konkurs „Wiedzy o lesie”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Klimat zostaw - zmień nawyki”, Szkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej, Konkurs Plastyczno-Techniczny „Coś z niczego”), spotkania z ciekawymi ludźmi (spotkanie z przedstawicielem nadleśnictwa), warsztaty dla rodziców oraz zajęcia pozalekcyjne o charakterze przyrodniczym.
 
25 października odbył się festyn ekologiczny, który był podsumowaniem całego projektu. W przestrzeni szkolnej w ciekawej, ekologicznej scenerii, pośród wielu prac plastyczno-technicznych uczniowie poszczególnych klas oraz grup przedszkolnych prezentowali swoją wiedzę i umiejętności nabyte w czasie trwania projektu.
 
Publiczność zobaczyła bajkę ekologiczną, ciekawe doświadczenia chemiczne, wysłuchała piosenek o tematyce przyrodniczej, uczestniczyła w quizie ekologicznym, podziwiała pokaz mody ekologicznej oraz degustowała zdrową żywność.
 
Na zakończenie spotkania dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Grażyna Wódz podziękowała wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie, a następnie laureatom konkursów wręczyła nagrody książkowe.
 
Źródło: materiał Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.