Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Urząd Miasta zaprosił na „Wywiadówkę profilaktyczną”

Nauczyciele i pedagodzy szkolni wzięli dziś udział w „Wywiadówce profilaktycznej”, czyli szkoleniu z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanej do rodziców w ramach wywiadówki szkolnej. Organizatorem spotkania był Referat Zdrowia Urzędu Miasta, a szkolenie poprowadził psychoterapeuta młodzieży i socjoterapeuta.

 

 

 

 

Na szkoleniu zaprezentowana została tematyka wczesnej interwencji wobec osób z przejawami agresji. Nauczyciele i pedagodzy wiedzę zdobytą w czasie szkolenia będą mogli wykorzystywać do samodzielnego prowadzenia prelekcji dla rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy, agresji i autoagresji.
 
Szkolenie przeprowadził Paweł Pociecha – psychoterapeuta młodzieży, socjoterapeuta. Specjalizuje się on w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi osobami z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi oraz uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem. Pracuje pod merytorycznym nadzorem certyfikowanych superwizorów Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.