Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Młodzi radni rozpoczęli kadencję

W środę, 23 października pracę rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencji. Młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie, a następnie wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.

 

 

 

 

 

W Młodzieżowej Radzie Miasta IV kadencji zasiadają:
Bartłomiej Kraska (I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego)
Karolina Smużyńska (I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego)
Daniel Michnowski (Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych)
Mateusz Śliwa (Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych)
Monika Kabała (Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych)
Natalia Kasprzyk (Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych)
Sylwia Pogorzelska (Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych)
 
W czasie I sesji Młodzieżowej Rady Miasta tej kadencji, młodych radnych przywitali: wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Gąska, prezydent miasta Konrad Krönig i zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński. Gratulowali im aktywnej postawy i włączenia się w sprawy społeczne i samorządowe miasta, a także życzyli powodzenia.
 
Pierwszymi decyzjami młodych radnych był wybór prezydium rady. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została Karolina Smużyńska, wiceprzewodnicząca – Sylwia Pogorzelska, a sekretarzem – Mateusz Śliwa.
 
***
Młodzieżowa Rada Miasta pełni rolę konsultacyjną i doradczą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz propagowania aktywności społecznej wśród młodzieży miasta Skarżyska-Kamiennej. Młodzi radni reprezentują potrzeby i problemy młodzieży, mogą też przedstawiali pomysły na rozwój miasta.
Celem Młodzieżowej Rady jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych oraz organizacji pozarządowych, zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży oraz umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w życiu społecznym miasta Skarżyska-Kamiennej.


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.