Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XVI sesja Rady Miasta – porządek obrad

We wtorek, 1 października odbędzie się XVI sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
 
Projekt porządku obrad
XVI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 1.10.2019 r.  godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019 – 2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/86/2013 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości – ul. Bankowej i Al. Tysiąclecia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Skarżyska-Kamiennej pod nazwą Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
10. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.       
 
Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.