Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

O startupach i wspieraniu biznesu – pierwszy dzień Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego

W piątek, 27 września w Skarżysku rozpoczęło się IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. Motywem przewodnim pierwszego dzień wydarzenia były startupy. Uczestnicy Forum – wśród nich liczni goście z zagranicy – mieli okazję wziąć udział w wykładach i panelach dyskusyjnych, a także w indywidualnych rozmowach z ekspertami i przedsiębiorcami.

 

 

 

 

 

IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne oficjalnie rozpoczął inicjator wydarzenia, prezydent miasta Konrad Krönig. Podziękował licznym gościom za udział i zachęcił do wymiany kontaktów oraz doświadczeń. W wydarzeniu udział biorą przedstawiciele świata biznesu, instytucji wspierających biznes i samorządowcy. Nie brakuje gości z zagranicy, między innymi z Anglii, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Francji, Węgier, Iranu, Angoli. W otwarciu Forum wzięli udział także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i parlamentarzyści. Głos zabrali: wojewoda Agata Wojtyszek, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz i poseł Adam Cyrański. Gratulowali inicjatywy, podkreślali znaczenie wydarzenia dla pobudzania klimatu proinwestycyjnego w mieście oraz życzyli owocnych spotkań.
 
Głównym punktem pierwszego dnia Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego była konferencja poświęcona startupom. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat znaczenia startupów dla rozwoju miast i warunków prowadzenia tego rodzaju przedsiębiorczości. Wykłady wygłosili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przemysłu z Kielc oraz Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Moduł zakończył panel dyskusyjny, w trakcie którego rozmawiano o tym, czy rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formule startup ma w Polsce szanse na powodzenie.
 
Kolejna część konferencji poświęcona była generowaniu nowych pomysłów biznesowych oraz ich finansowaniu. Głos zabrali m.in. dyrektor Zarządzający Start up Academy oraz przedstawiciel PKO Bank Polski S.A. W tej części przedstawiony został również przykład startupu, działającego w Skarżysku-Kamiennej (firma Extreme Project, działająca w branży zbrojeniowej, która prezentowała na Forum zaprojektowany przez siebie model karabinka kompaktowego na nabój pośredni oraz system celów strzeleckich). 
 
Po krótkiej przerwie uczestnicy poznali przykłady przestrzeni kreatywnych oraz inkubatorów dla rozwoju startupów z Budapesztu (Hub Hub Budapeszt) oraz Berlina (Ahoy! Berlin). Również ta część zakończyła się panelem dyskusyjnym, w którym wziął udział również Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej.
 
W dalszej części głos zabrał przedstawiciel Google Internetowe Rewolucje, który mówił o narzędziach wspierających procesy eksportowe, a kolejny moduł poświęcony był ofercie instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorców. Prezentacje przedstawili: przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz przedstawiciel Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
 
Konferencję zakończyło podsumowanie konkursu „Super start up”, kierowanego do młodych osób interesujących się biznesem. Komisja konkursowa zapoznała się ze zgłoszonymi projektami na startup, a w trakcie Forum nagrodzono i wyróżniono ich autorów.
 
Zamykając tę część Forum Inwestycyjnego prezydent miasta, Konrad Krönig zachęcił do rozmów w kuluarach, udziału w spotkaniach B2B i zapoznaniu się z ofertą lokalnych przedsiębiorców i partnerów wydarzenia, którzy przygotowali swoje stoiska promocyjne i informacyjne.
 
Na drugi dzień Forum zaplanowano wizyty studyjne w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym oraz otwarcie Skarżyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 
Przypominamy także, że Forum towarzyszy Festiwal Smaków i Kolorów, który odbędzie się w sobotę na Placu Staffa za MCK – ze szczegółami można się zapoznać TUTAJ.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.