Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Światowy Dzień FAS. Ciąża bez alkoholu!

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS - data nie jest przypadkowa: dziewiąty dzień, dziewiątego miesiąca ma symbolizować 9 miesięcy ciąży bez alkoholu. Gmina Skarżysko-Kamienna włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ciąża bez alkoholu”. 
 
FAS (Fetal Alcohol Syndrome) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.
Coraz częściej używa się określenia FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) - spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych - jako terminu parasolowego, opisującego w sposób praktyczny różnorodne zaburzenia związane z płodową ekspozycją na alkohol, obejmującego wiele dysfunkcji fizycznych oraz zaburzeń w rozwoju poznawczym, uczeniu się i zachowaniu.
 
FASD charakteryzują:
- uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
- zaburzenia neurologiczne;
- opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego;
- zaburzenia zachowania o niedorozwój umysłowy;
- nadpobudliwość psychoruchowa;
- wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).
 
Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:
- uczeniem się o koncentracją uwagi;
- pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów;
- koordynacją ruchową;
- zaburzeniami mowy;
- relacjami z ludźmi;
- przestrzeganiem norm społecznych.
 
Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, występują również:
- prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu (masa + długość ciała);
- dysmorfie twarzy - charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).
 
Na poniższym zdjęciu możemy zaobserwować jak drastyczne zmiany zachodzą w rozwoju mózgu zaburzonym przez alkohol. Po lewej – mózg prawidłowo rozwijającego się, sześciotygodniowego dziecka, po prawej – mózg dziecka w tym samym wieku, jednak z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
 
źródło: http://9miesiecyincognito.pl
 
Gmina Skarżysko-Kamienna włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ciąża bez alkoholu” realizowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez:
- informację skierowaną do społeczności lokalnej nt. FAS/FASD zachęcającą kobiety do zachowania abstynencji w ciąży oraz ich otoczenie do wspierania ich w tym postanowieniu;
- dystrybucję materiałów edukacyjnych;
- organizację prelekcji dot. tematyki FAS/FASD: diagnozy dzieci pod kątem występowania zaburzeń
ze spektrum FASD, ich funkcjonowania społecznego, budowania systemu wsparcia dla dzieci z FASD, a także metod pracy z dzieckiem z FASD;
- szkolenie branżowe „Dziecko z FAS/FASD w przedszkolu / szkole - metody i wskazówki do pracy z dzieckiem”.
 
 
PAMIĘTAJMY!
NIE MA bezpiecznej ilości alkoholu do wypicia w ciąży.
Nawet kieliszek może zaszkodzić.
Kiedy kobieta w ciąży pije alkohol - razem z nią pije go jej dziecko.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.