rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zielone światło dla budowy zalewu Bzin w Skarżysku

Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski ogłosił dziś - w czasie konferencji prasowej w Skarżysku z udziałem m.in. prezydenta miasta Konrada Kröniga - informację o wpisaniu budowy zbiornika Bzin w naszym mieście do rządowego Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku. - Serdecznie dziękuję panu ministrowi, a także marszałkowi województwa świętokrzyskiego, wojewodzie świętokrzyskiemu i parlamentarzystom ziemi świętokrzyskiej – dziękował prezydent miasta, który niedawno lobbował w tej sprawie.
 
W konferencji prasowej wspólnie z wiceministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczyli m.in.: prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, parlamentarzyści świętokrzyscy, były prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek i inne osoby zainteresowane tematem.
 
- Od kilkunastu lat borykamy się z niedoborem wody m.in. dla rolnictwa, czy energetyki. Tylko około 6% całego odpływu wody do Bałtyku jest w Polsce retencjonowana. To bardzo mało. Stawia nas to na przedostatnim miejscu w Europie – mówił w Skarżysku wiceminister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski mówiąc o tym, dlaczego powstał Program Rozwoju Retencji.
 
O to, by do programu wpisana została budowa zbiornika Bzin w Skarżysku-Kamiennej postulował również prezydent miasta, Konrad Krönig. W piśmie – wysłanym w sierpniu zarówno do ministerstwa, jak i wojewody oraz marszałka świętokrzyskiego, prezydent Skarżyska-Kamiennej prosił o uwzględnienie w programie zbiornika Bzin, który pełniłby ważną funkcję zbiornika retencyjnego dla samego Skarżyska, jak i ościennych gmin.
 
Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosił dziś w czasie konferencji w Skarżysku, że skarżyski zbiornik Bzin został zakwalifikowany do Programu Rozwoju Retencji, co oznacza, że gospodarzem zbiornika staje się Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”; otwiera to możliwości finansowania np. z Banku Światowego, z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, czy ze środków unijnych.
 
- Bzin jest najlepszym miejscem na podpiętrzenie wody, zmagazynowanie, przytrzymanie wody w czasach nawalnych deszczów i wypuszczenie jej na potrzeby mieszkańców i do celów rolnictwa w czasach niedoboru - podkreślał minister Grzegorz Witkowski. - Dzięki wpisaniu tej inwestycji na listę, rząd daje zielone światło na pozyskiwanie wszelkich zgód, pozwoleń, finansowania, projektowania i wchodzi to na szybką ścieżkę. Musimy zdążyć do 2027 roku, czyli do następnej perspektywy finansowej. W ciągu roku musimy mieć dokumenty planistyczne, pozwolenie wodno-prawne i musimy znać kosztorys całej inwestycji. Deklaruję spotkać się z Państwem za rok i przedstawić dalsze efekty – dodawał.
 
- Serdecznie dziękuję panu ministrowi, a także marszałkowi województwa świętokrzyskiego, wojewodzie świętokrzyskiemu i parlamentarzystom ziemi świętokrzyskiej. Przypomnę, że niedawno wystosowaliśmy apel o uwzględnienie zalewu Bzin w Programie Rozwoju Retencji, co też się stało. Cieszy mnie fakt, że potrafimy współpracować ponad podziałami i oczywiście jako samorząd deklarujemy wsparcie w tej, niezwykle ważnej dla miasta, inwestycji – mówił prezydent Skarżyska, Konrad Krönig.
 
Marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski zauważył, że zbiornik Bzin został także uwzględniony w przyjętym przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2007 roku dokumencie dotyczącym rozwoju małej retencji województwa świętokrzyskiego.
 
- W nowych dokumentach strategicznych województwa świętokrzyskiego, które będziemy uszczegóławiać na nową perspektywę, ten zbiornik również na pewno się znajdzie. Zależy nam, by plany budowy tego zbiornika się zmaterializowały i by wypełniał on te funkcje, o których dziś rozmawiamy – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski.
 
Prezydent miasta podkreślił, że obok funkcji zbiornika retencyjnego, zalew będzie też przestrzenią rekreacyjną. Przypomniał, że w 2014 roku uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny Bzin”, który stworzył warunki do budowy zbiornika.
 
- W dokumencie tym zaplanowane zostały tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, sportowe – wyjaśniał prezydent Konrad Krönig, podkreślając duże znaczenie inwestycji dla miasta. - Zbiornik Bzin ma być około 3 razy większy od zbiornika Rejów i przy takim zagospodarowaniu terenu miałby szanse stać się jednym z najpopularniejszych w naszym regionie – dodawał.
 
Zbiornik Bzin ma mieć 100 ha powierzchni. Drugie tyle to powierzchnia do zagospodarowania wokół zbiornika. Obecnie – również dzięki sukcesywnym wykupom – gmina posiada na własność około 30 ha tego terenu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ujęto, że wokół zbiornika znajdą się m.in.: jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, tereny kąpieliskowo-plażowe, pensjonatowy i hotele, lokale gastronomiczne i usługowe, tereny sportowe.
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania „Ośrodek Rekreacyjny Bzin” obejmuje obszar położony wzdłuż rzeki Kamiennej, ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, Krakowską, Tartaczną, rzeką Kamionką, dalej ulicami: Reja, Kilińskiego, południowymi granicami miasta wzdłuż rzeki Kamiennej, terenem leśnym do ulicy Sosnowej, dalej ulicą Sosnową do ulicy Wojska Polskiego.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.