Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

„Kreatywnie i skutecznie” - projekt zwiększający aktywność społeczną i zawodową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej realizują projekt „Kreatywnie i Skutecznie”, dofinansowany z Funduszy Europejskich w Ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie dla 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.
 
 
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mogą skorzystać z BEZPŁATNEGO wsparcia obejmującego:
1. Usługi o charakterze społecznym: (poradnictwo: zawodowe, psychologiczne, prawne. Wsparcie psychologiczne, wsparcie profilaktyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, praca socjalna, imprezy integracyjne),
2. Usługi o charakterze zawodowym: (ścieżka zatrudnienia wspieranego CIS, prace społecznie-użyteczne, staże zawodowe, udział w szkoleniach, kursach).
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE MOŻNA UZYSKAĆ
W BIURZE PROJEKTU:
Klub Integracji Społecznej Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 10.

Nabór w 3 etapach od 01.06.2019 do 31.03.2021r,. do utworzenia pełnego naboru uczestników.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.