Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Segregacja pod kontrolą

W sierpniu w miasto wyruszy specjalny zespół kontrolujący, czy mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów komunalnych, prowadzą ją prawidłowo oraz czy przy posesjach wielorodzinnych znajduje się komplet odpowiednich pojemników. Wcześniej do skarżyszczan trafiały broszury przypominające zasady selektywnej zbiórki odpadów.
 
W skład zespołu kontrolującego wejdą pracownicy Urzędu Miasta, którzy będą posiadali imienne upoważnienie, udzielone przez prezydenta miasta. Celem ich pracy będzie sprawdzenie zawartości pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników lub worków na śmieci posegregowane pod kątem prawidłowości gromadzonych odpadów i jej zgodności z zadeklarowaną przez mieszkańców segregacją.
 
Każda kontrola będzie prowadzona w obecności właściciela, zarządu lub zarządcy nieruchomości i zakończy się sporządzeniem protokołu. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację, jednak nie dopełniają tego obowiązku, będą musieli liczyć się z koniecznością zmiany stawki za odbiór odpadów.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.