rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Pierwszy przetarg „śmieciowy” unieważniony z powodu wysokich ofert

Gmina przeprowadziła przetarg, który miał wyłonić firmę odpowiedzialną za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Postępowanie zostało jednak unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty znacznie przewyższały kwotę, którą skarżyski samorząd pobiera w ramach opłat za śmieci od mieszkańców. Zgodnie z prawem, tworzonym przez Parlament RP, gmina nie może dokładać do gospodarki odpadami, dlatego rozpisany zostanie kolejny przetarg, jednak – jak pokazują tendencje w całym kraju – również w Skarżysku należy spodziewać się wzrostu cen.
 
Umowa z obecnym wykonawcą, który odbiera od mieszkańców i zagospodarowuje odpady komunalne, obowiązuje do końca sierpnia tego roku. Przetarg miał wyłonić nowego wykonawcę. Wpłynęły trzy oferty na kwoty: ponad 8 mln 750 tys. zł, ponad 11 mln 360 tys. zł i ponad 14 mln zł. Nawet najniższa z ofert znacznie przewyższa kwotę 5 mln 200 tys. zł, zarezerwowaną na ten cel w miejskim budżecie, ustaloną na podstawie obecnie obowiązujących w naszej gminie stawek za odbiór śmieci od mieszkańców.
 
W związku z tym przetarg został unieważniony i będzie ogłoszony ponownie. Do czasu wyłonienia nowego wykonawcy gmina udzieli obecnemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami podkreślają jednak, że analizując obecnie złożone oferty oraz tendencje wzrostu cen i stawek w całym kraju, również w przypadku naszego miasta należy brać pod uwagę znacznie wyższe kwoty.
 
Dlaczego koszty systemy gospodarki odpadami rosną? Składa się na to wiele, najczęściej niezależnych od gminy czynników, między innymi:
  • rosnące ceny energii i transportu oraz koszty pracy,
  • od września tego roku od mieszkańców odbierana będzie dodatkowa frakcja odpadów – papier; każda dodatkowa frakcja generuje kolejne koszty dla systemu, ponieważ wymaga osobnego transportu; wymaga to także dostosowania ilości i kolorów pojemników/worków na odpady,
  • rosnąca opłata za korzystania ze środowiska, tzw. opłata marszałkowska, której wysokość jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia ministra środowiska; opłata w 2013 roku wynosiła 115,41 zł za każdą tonę składowanych odpadów i systematycznie wzrastała do 170 zł za każdą tonę w 2019 roku; w 2020 roku opłata ma wynosić 270 zł,
  • rosnące stawki za oddawanie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych; zgodnie z planem gospodarki odpadami dla naszego województwa uchwalonym przez Sejmik Województwa – odpady ze Skarżyska trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Końskich; tu stawki również wzrosły – od niespełna 200 złotych za każdą przywożoną tonę odpadów zmieszanych, do 299 zł w 2018 roku i 388 zł w 2019 roku oraz z 151 zł za każdą tonę bioodpadów w 2014 roku do 324 zł w 2019 roku.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.