Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XIV sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – porządek obrad

W środę, 17 lipca o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIV sesja Rady Miasta.
 
 
projekt porządek obrad
XIV Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 17.07.2019 r., godz. 8.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
7. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.
 
Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.