Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Delegacja ze Skarżyska promowała miasto w Kawarnie

Przedstawiciele skarżyskiego samorządu na czele z prezydentem miasta gościli w Kawarnie w Bułgarii. Prezydent Konrad Krönig zaprosił delegację z Kawarny do udziału w IV Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się w naszym mieście we wrześniu i wspólnie z burmistrz Kawarny podjęli deklarację o odbudowie partnerskich stosunków pomiędzy miastami.
 

 

 

Kawarna w Bułgarii i nasze miasto od 2005 roku są miastami partnerskimi. Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig oraz delegacja Rady Miasta: wiceprzewodniczący Marek Gąska i radny Mirosław Gibaszewski w czerwcu udali się z wizytą do Kawarny, by odnowić kontakty i omówić dalszą współpracę. Otwartość na wspólne projekty wyraziła także burmistrz Kawarny, Nina Stavreva.  Prezydent Skarżyska na ręce burmistrz Kawarny przekazał obraz przedstawiający nasze miasto, autorstwa znanego skarżyskiego artysty, Ryszarda Rosińskiego.
 
- W czasie wizyty u naszego partnera w Bułgarii mieliśmy okazję rozmawiać o różnych aspektach współpracy i wzajemnej promocji, włączając w to promocję gospodarczą i kontakty biznesowe. Zaprosiliśmy burmistrz Kawarny wraz z delegacją do udziału w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się w Skarżysku we wrześniu. Liczę na rewizytę i podtrzymywanie stałych kontaktów – podkreśla prezydent miasta, Konrad Krönig.
 
Wiele wskazuje więc na to, że we wrześniu w Skarżysku, przy okazji Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego spotkają się delegacje z kilku naszych miast partnerskich (m.in. Bułgarii i Ukrainy), a także przedstawiciele zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów reprezentujących biznes, administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.