Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rondo imienia 4 czerwca 1989 roku

Skarżyska Rada Miasta uczciła 30. rocznicę wyborów z czerwca 1989 roku obradując na uroczystej sesji. Radni przyjęli oświadczenie w sprawie rocznicy, a następnie głosowali nad nadaniem imienia „Rondo im. 4 czerwca 1989 roku” rondu u zbiegu ulic Jana Pawła II i Krakowskiej. Z inicjatywą nadania takiej nazwy wystąpił prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig.

 

 

 

Uroczysta sesja Rady Miasta odbyła się 3 czerwca z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do Senatu i częściowo wolnych do Sejmu, które w konsekwencji obrad Okrągłego Stołu przeprowadzone zostały 4 czerwca 1989 roku. Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig w krótkim przemówieniu podkreślił, że obchody rocznicy wyborów czerwcowych są wyrazem troski o zachowanie i utrwalenie w pamięci znaczących dla naszej narodowej tożsamości wydarzeń.
 
- Niezmiernie cieszę się, że również Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej postanowiła w tak uroczysty sposób zaakcentować tę rocznicę, a tym samym oddać hołd wszystkim osobom, które przed 30 laty wymierzyły ostateczny cios w komunistyczną dyktaturę i zapoczątkowały przemiany ustrojowe w naszym kraju, dając nam przywilej życia w wolnym kraju – mówił prezydent.
 
W obradach uczestniczyli również goście, między innymi przedstawiciele Zarządu Powiatu, włodarze sąsiednich gmin, przedstawiciele jednostek i instytucji z terenu miasta. Obecna była także posłanka na Sejm, Marzena Okła-Drewnowicz.
 
- Droga do wolności nie była ani łatwa ani krótka i dlatego tak ważne jest, aby o tym pamiętać – podkreślała, dziękując za organizację w Skarżysku wydarzeń dla upamiętnienia 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku.
 
W trakcie uroczystej sesji radni przyjęli oświadczenie w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów z czerwca'89. Treść oświadczenia, przed jego przegłosowaniem, odczytał Leszek Golik, przewodniczący Rady Miasta.
W oświadczeniu napisano między:
My, radni Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej kadencji 2018-2023, w roku 30-lecia obrad Okrągłego Stołu oraz częściowo wolnych wyborów do Sejmu i wolnych wyborów do Senatu przeprowadzonych 4 czerwca 1989 roku, z   poczuciem dumy i wdzięczności pragniemy złożyć hołd wszystkim osobom, które zapoczątkowały pokojowe przemiany oraz wytyczyły drogę ku wolnej i demokratycznej Polsce. Wyrażamy tym samym wdzięczność pokoleniom Polaków, które przeciwstawiały się każdej formie zniewolenia i   walczyły o  suwerenną Polskę oraz prawo Polaków do wolności i samodecydowania o  własnym losie.
Pragniemy złożyć uroczystą deklarację dalszej troski o pielęgnowanie standardów demokratycznych oraz zachowanie pamięci o wydarzeniach sprzed 30 lat oraz o członkach opozycji antykomunistycznej, którzy z rozwagą, gotowością do kompromisu, a nade wszystko troską o lepszy byt kolejnych pokoleń, przyczynili się do obalenia reżimu komunistycznego w  Polsce.
Łączy nas wspólny dorobek, historia i tradycja, dlatego też wyrażamy nadzieję, iż ten szczególny rok 30-lecia obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych stanie się okazją do refleksji zarówno nad przeszłością, jak i przyszłością naszego kraju oraz naszego miasta”.
 
Radni przyjęli oświadczenie, a następnie przegłosowali uchwałę nadającą imię 4 czerwca 1989 roku rondu u zbiegu ulic: Krakowskiej i Alei Jana Pawła II. Wybudowane w 2018 roku rondo nie posiadało dotychczas nazwy, a – jak uzasadniono w uchwale – nadanie imienia 4 czerwca 1989 roku ma wymowne i symboliczne znaczenie, ponieważ droga wiodąca od ronda prowadzi do ronda im. „Solidarności”. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.: „4 czerwca 1989 r. to niewątpliwie jedna z najważniejszych dat w historii najnowszej Polski. Odbyły się wtedy pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Parlamentu. Były owocem obrad Okrągłego Stołu. W niedzielę, 4 czerwca 1989 r. odbyła się pierwsza tura wyborów do Sejmu i Senatu. Wzięło w niej udział 62 proc. uprawnionych do głosowania. W wyborach do Senatu kandydaci Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" uzyskali 92 mandaty, strona koalicyjna ani jednego. Z kolei w wyborach do Sejmu "Solidarność" zdobyła 160 ze 161 możliwych do zdobycia miejsc. Wybory zakończyły się wielkim zwycięstwem "Solidarności". Ich konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej”.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.