Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XII sesja Rady Miasta – porządek obrad

W czwartek, 30 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XII sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.30.
 
Projekt porządku obrad
XII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 30 maj 2019 r., godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Zwycięzców 13.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Skarżysko – Kamienna pod nazwą: „Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
7. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.
 
Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.