rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Można już składać wnioski do budżetu obywatelskiego

27 maja ruszyło przyjmowanie od mieszkańców Skarżyska-Kamiennej propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Przypominamy, że wartość projektu nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Po raz pierwszy można to zrobić także za pośrednictwem strony internetowej skarzysko.budzet-obywatelski.org.
 

 

 

Pula pieniędzy do rozdysponowania w budżecie obywatelskim na 2020 rok wynosi 400 tysięcy złotych. Mieszkańcy miasta mogą składać propozycje inwestycji i zadań o wartości do 100 tysięcy zł każdy, od 27 maja do 30 czerwca. Kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych projektów, a finałem – głosowanie mieszkańców.
 
Szczegóły oraz wnioski i wymagane załączniki znaleźć można na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu pod adresem skarzysko.budzet-obywatelski.org.
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK:
- od 27 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 roku - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 r.;
- od 1 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. - weryfikacja złożonych projektów;
- do 16 lipca 2019 r. - ogłoszenie wyników weryfikacji projektów;
- do 30 lipca 2019 r. - opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców;
- od 26 sierpnia 2019 r. do 8 września 2019 r. - głosowanie;
- do 10 września 2019 r. - przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania;
- do 15 listopada 2019 r. - ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2020 r.
 
BUDŻET OBYWATELSKI – CO TRZEBA WIEDZIEĆ
 
Czym jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami decydują, jak zagospodarować część gminnego budżetu (w tej edycji jest to kwota 400 tys. zł). Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.
 
Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?
Pieniądze budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym. Projekty powinny więc dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy. Projekty mogą być zrealizowane tylko na terenach będących własnością lub będących we władaniu miasta.
W ramach budżetu obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00.
Całkowity koszt proponowanego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł, a więc 1/4 środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku.
Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.
 
Kto może zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?
Projekt mogą zgłaszać mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku osób małoletnich, a więc między 16 a 18 rokiem życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego na uczestnictwo w budżecie obywatelskim.
 
Jak składać wnioski?
Należy wypełnić formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) lub na stronach internetowych skarzysko.budzet-obywatelski.orgwww.skarzysko.pl i bip.skarżysko.pl. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.
Po raz pierwszy wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu - TUTAJ.
Jeżeli projekt dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na terenie której miałby być realizowany projekt.
 
Które projekty zostaną zrealizowane?
Projekty do realizacji wybiorą mieszkańcy miasta w drodze głosowania. O tym, które projekty trafią pod głosowanie, dowiemy się po ich weryfikacji przez pracowników Urzędu Miasta.
W głosowaniu będą mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat (w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia wymagana będzie zgoda opiekuna).
Zrealizowane zostaną projekty, które w głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Będą to więc co najmniej cztery projekty o wartości do 100 tysięcy złotych każdy.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.