Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

V Sesja Rady Miasta – porządek obrad

28 stycznia o godz. 16.45 odbędzie się V w tej kadencji sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
 
 
Porządek obrad
V Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
28 stycznia 2019 r., godz. 16.45
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2018-2031.
3) Wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki.
4) Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko – Kamienna.
5) Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Skarżysko – Kamienna.
6) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.
7) Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta.
 
Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.