Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Czekają nas zmiany w systemie gospodarki odpadami

2019 rok przyniesie istotne zmiany w gospodarce odpadami. Samorządy – a więc także i Skarżysko – muszą dostosować się do przepisów, wprowadzanych m.in. nowelizacją ustawy o odpadach, czy też rozporządzeniem na temat segregacji odpadów oraz do rosnących cen i opłat. Jakie zmiany w praktyce oznacza to zarówno dla samorządu, jak i mieszkańców?
 
GMINA NIE MOŻE DOPŁACAĆ DO KOSZTÓW, A KOSZTY ROSNĄ...
Gmina w świetle przepisów nie może ani zarabiać na systemie gospodarki odpadami, ani też dokładać do kosztów. System musi być samofinansujący. Jednak koszty, które gmina ponosi, drastycznie wzrastają. Rosną m.in. ceny w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów, do której trafiają śmieci z naszego terenu.
 
Wiele gmin w Polce, również w regionie świętokrzyskim już zdecydowało się na podniesienie stawek za odbiór odpadów od mieszkańców. Wiele wskazuje na to, że również w skarżysku Rada Miasta będzie musiała w ciągu roku podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie.
 
- Najprawdopodobniej – tak jak dzieje się to we wszystkich gminach – i my będziemy zmuszeni do zwiększenia stawek za śmieci – podkreśla kierownik Referatu Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej, Michał Szuster. - Ustawodawca nałożył na nas na przykład obowiązek wprowadzenia dodatkowego pojemnika, a to wiąże się z wyższymi kosztami za każdy dodatkowy transport. Zmienia się też wysokość tzw. „opłaty marszałkowskiej” (jest to opłata za korzystanie ze środowiska) płaconej przez nas za każdą tonę deponowanych odpadów. Od 2012 roku wynosiła ona około 110-115 zł i systematycznie rosła. W 2018 roku wynosiła 140 złotych, zaś w 2019 stawka ustalona została na kwotę 170 złotych. W 2020 roku ma to być 270 złotych za każdą tonę odpadów deponowanych na składowisku – wyjaśnia Michał Szuster.
 
Ceny rosną także w Regionalnych Instalacjach, które odbierają odpady od gmin. Skarżysko – zgodnie z planem gospodarki odpadami dla naszego województwa – odpady musi oddawać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Końskich. Tu stawki również wzrosły – od niespełna 200 złotych za każdą przywożoną tonę odpadów zmieszanych, do 299 zł w 2018 roku i 388 zł w 2019 roku.
 
- Ustawodawca jasno wskazał w ustawie, że system gospodarki odpadami ma być samofinansujący się. Gmina nie może na systemie zarobić ani do niego dołożyć. Nawet, gdybyśmy chcieli część kosztów wziąć na siebie jako gmina, byłoby to złamanie dyscypliny finansów publicznych – wyjaśnia Michał Szuster.
 
OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA
Gmina w drodze przetargu wybrała wykonawce, który odbiera od mieszkańców Skarżyska odpady komunalne i oddaje je do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Końskich. Obecna umowa obowiązuje do końca sierpnia tego roku. Nowy wykonawca zostanie wybrany w kolejnym przetargu i właśnie wtedy w naszej gminie zaczną obowiązywać nowe zasady.
 
Ważną, zapowiadaną zmianą jest obowiązek segregacji odpadów, który obejmie wszystkich mieszkańców. Pojemnik lub też worek niebieski przeznaczony będzie na papier. Kolor żółty zarezerwowany będzie na plastik, opakowania wielomateriałowe i metal. Pojemnik zielony przeznaczony będzie na szkło. Brązowy na bioodpady i resztki jedzenia. Natomiast do pojemnika czarnego wrzucane będą odpady zmieszane, czyli te nienadające się do segregacji. Popiół natomiast należy oddawać w pojemnikach srebrnych.
 
- Gminy muszą dostosować ilość i kolorystykę pojemników. W naszym przypadku musimy wprowadzić dodatkowy, niebieski kosz na papier – informuje kierownik Referatu Gospodarki Odpadami. - Ustawa mówi o obligatoryjnym obowiązku segregacji odpadów, czyli segregować będzie musiał każdy. Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że ktoś nie wywiązuje się z tego obowiązku, będzie musiała poinformować o tym Urząd Miasta, a my z mocy ustawy będziemy musieli wydać decyzję zwiększającą stawkę – wyjaśnia Michał Szuster.
 
O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco. Zachęcamy mieszkańców, którzy dotychczas nie zdecydowali się na segregację odpadów, do wdrożenia nowych zasad, ponieważ – przypominamy – segregacja będzie dla wszystkich obligatoryjna.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.