Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

I spotkanie Klubu Twórczego Nauczyciela w „Dwójce”

4 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku-Kamiennej odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Twórczego Nauczyciela. Klub to inicjatywa, której celem jest podejmowanie i promowanie wszelkich działań edukacyjnych i naukowych sprzyjających podnoszeniu jakości pracy szkoły. Zajęcia poświęcone były Ocenianiu Kształtującemu, czyli ocenianiu pomagającemu nauczycielowi nauczać, a uczniom się uczyć.
 

 

Klub inspiruje do kreatywnej i innowacyjnej współpracy środowisko uczestników i prowadzących, którzy będąc praktykami uczą się od siebie, wzajemnie dzielą doświadczeniem i umiejętnościami oraz ciekawymi pomysłami na edukację w różnych jej obszarach.
 
Zadaniem Klubu jest również inicjowanie interesujących form doskonalenia i wspierania kompetencji nauczycieli ze skarżyskich szkół z zakresu edukacji i wychowania.
 
Tegoroczne zajęcia poświęcone były Ocenianiu Kształtującemu (OK), czyli ocenianiu pomagającemu nauczycielowi nauczać, a uczniom się uczyć. Podczas pierwszej części powyższego spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji Michała Szczepanika – kierownika merytorycznego programu OK zeszyt, kierownika kursu i trenera programu Akademii Liderów Oświaty/Szkoły Uczącej Się/ Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podzielił się on wiedzą i narzędziami związanymi z OK.
 
Natomiast w drugiej części inicjatorki spotkania – dyrektor ZPO Grażyna Wódz oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Renata Pela zaprezentowały główne założenia własnych działań, dzięki którym szkoła zmienia się, staje się organizacją uczącą się, kontrolującą jakość kształcenia i poszukującą innowacyjnych metod i skutecznych sposobów współpracy.
 
Następnie nauczyciele ze skarżyskich szkół mieli okazję obejrzeć fragmenty lekcji edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1 zrealizowanej w SP nr 2 z zastosowaniem strategii OK.
 
Wszystkim uczestnikom I spotkania Klubu organizatorzy serdecznie dziękuję i zapraszają na kolejne.
 
Równolegle odbywało się spotkanie uczestników Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się - w sieci współpracy, z udziałem doradcy i dyrektorów. Podczas prowadzonych rozmów zaprezentowano działania podjęta w ramach inicjatywy zmiany i omówiono etapy zmiany wg John Kotter'a, a także dokonano refleksji nad procesem realizowanej inicjatywy zmiany w każdej z reprezentowanych szkół.
 
Źródło: materiał Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.