Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

10 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych - nowe druki ofert i sprawozdań. W szkoleniu mogły wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe z terenu miasta.
 

 

Szkolenie prowadził Artur Gluziński, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stale współpracuje z organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie), licznymi urzędami miast i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzi szkolenia w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych.
 
W szkoleniu wzięło udział 21 stowarzyszeń, które już wkrótce będą mogły się ubiegać o dotacje z budżetu miasta, przekazywane na realizację zadań własnych gminy w otwartych konkursach ofert. Konkurs na 2018 rok zostanie ogłoszony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
Serdecznie zapraszamy, organizacje ubiegające się o dotacje z budżetu miasta, do korzystania z organizowanych przez miasto szkoleń, śledzenia naszych stron internetowych, co z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy umożliwiającej udział w konkursach i pozyskiwanie środków na realizację zadań nie tylko z budżetu miasta, ale również z innych źródeł zewnętrznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 41 25 20 518 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.