Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

IV sesja Rady Miasta – porządek obrad

W czwartek, 20 grudnia w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się IV sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 8.30.
 
Porządek obrad
IV sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 20.12.2018r., godz. 8.30, która odbędzie się w patio
Miejskiego Centrum Kultury
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie  międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2018 rok;
2) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018-2031.
3) Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
4) Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031;
- przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019 – 2031;
- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031;
- odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczej i Współpracy z Zagranicą;
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031;
- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019 – 2031;
5) uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok;
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko-Kamienna na 2019 rok;
- odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
- odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą;
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
- głosowanie nad uchwałą budżetową,
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.