rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku

Informujemy, że opracowane zostały harmonogramy odbioru odpadów na terenie Skarżyska w 2019 roku. Grafiki dla poszczególnych osiedli, które będą obowiązywały w 2019 roku, roznoszone są bezpośrednio do mieszkańców. Można się z nimi zapoznać także tutaj.
 
Harmonogramy na 2019 rok:

 

Nieruchomości wielorodzinne

Bzinek

3 Maja, Młodzawy

Bór

Dolna Kamienna

Książęce

Paryska, Niepodległości
 
Pogorzałe

Place, Metalowiec

Żurawie

1 Maja, Łyżwy, Podemłynek
 
Zachodnie, Rejów

Milica - posesje jednorodzinne

Przydworcowe - posesje jednorodzinne
 
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów i przypominamy również, że od poniedziałku do soboty w Skarżysku czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć odpady komunalne – na przykład odpady wielkogabarytowe, czy zużyty sprzęt elektroniczny, by te nie zalegały w altanach śmietnikowych pomiędzy wyznaczonymi terminami ich odbioru.
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się przy ul. Mościckiego 43. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz w soboty od godz. 8.00 do 12.00. Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z drewna,
 • opakowania z metalu,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany).
Wymienione odpady przyjmowane są bez limitu.
 
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:
 • materiały zawierające azbest,
 • niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 • wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).
Przypominamy, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne, nie przyjmuje więc odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.