Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

III Sesja Rady Miasta – porządek obrad

W piątek, 7 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta o godzinie 8.15 odbędzie się III Sesja Rady Miasta.
 
Porządek obrad
III Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 7 grudnia 2018 r. godz. 8.15
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

 

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2018 – 2031,
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.