Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dni Honorowych Dawców Krwi (VIDEO)

26 listopada w patio MCK w ramach obchodów Ogólnopolskich Dni Honorowych Dawców Krwi Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował uroczyste spotkanie w którym udział wzięli krwiodawcy oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami szkolnych kół PCK.

 

 

Na zaproszenie w spotkaniu udział wzięli zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka, vice prezes Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK Anna Głowacka, dyrektor MCK, Katarzyna Michnowska-Małek oraz sponsorzy.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Minister Zdrowia RP odznaczył krwiodawców. Ponad to wręczone zostały oznaki I, II i III stopnia zasłużonym honorowym dawcom krwi za oddanie odpowiednio 18, 12 i 6 litrów krwi.


Podczas spotkania przedstawiono informację dotyczącą działań podejmowanych przez Oddział Rejonowy PCK w kierunku promocji krwiodawstwa, pozyskiwania honorowych dawców krwi, akcji organizowanych dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach Turnieju „Młoda krew ratuje życie”oraz podsumowano XV edycję Turnieju w której dokonano 346 pobrań.


Zgodnie z regulaminem Turnieju podsumowując kolejność zajętego miejsca przez szkoły w Powiecie Skarżyskim brano pod uwagę wskaźnik aktywności tj. ilość krwi oddanej w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia na dzień: 30 czerwca 2018 roku.


I tak w Powiecie Skarżyskim najlepsze okazało się II Liceum Ogólnokształcące, drugie miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych, a trzecie Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych


Zwycięskie szkoły otrzymały Puchary Prezydenta Miasta z rąk zastępcy Krzysztofa Myszki.

 

Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku.


Przedsięwzięcie realizowane było przez Polski Czerwony Krzyż przy współudziale środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta.

 
Pragniemy podkreślić, że wśród wyróżnionych Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi znalazł się pracownik Urzędu Miasta – pani Katarzyna Winiarska. 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.