rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Skarżyskie wodociągi wspierają szereg inicjatyw

Skarżyskie wodociągi wspierają liczne inicjatywy kulturalne, sportowe i proekologiczne. Gdyby nie finansowe wsparcie miejskiej spółki, wiele imprez o charakterze sportowym, edukacyjnym, rozrywkowym czy ekologicznym nie mogłoby się odbyć na terenie miasta bądź powiatu skarżyskiego.

 

 

 

 
- Bardzo wiele organizacji, szkół, placówek kulturalnych zgłasza się do nas z prośbą o wsparcie inicjatyw społecznych. Na ile pozwalają  na to środki finansowe, staramy się nie odmawiać pomocy. Prowadzenie tych działań jest elementem wprowadzanej przez Spółkę koncepcji „społecznej odpowiedzialność biznesu”, w ramach której zwiększamy swoje zaangażowanie w spawy społeczne oraz relacje z organizacjami pozarządowymi, szkołami i jednostkami kultury. W realizacji tych działań bardzo ważne jest zaangażowanie udziałowców spółki w tym Pana Prezydenta, który co roku w ramach wypracowanych przez firmę zysków przeznacza część kwoty na wsparcie dla organizacji pozarządowych. Dzięki tym środkom możemy wesprzeć zdecydowanie większą ilość organizacji niż jeżeli mielibyśmy dokonywać wsparcia z środków bieżących. Dzięki takiemu podejściu część wypracowanych zysków wraca do społeczeństwa w formie naszego zaangażowania w ważne dla mieszkańców inicjatywy. – mówi Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, Łukasz Żuchowski.
Dowodem na to, że ta pomoc i wsparcie jest potrzebne i doceniane są liczne podziękowania ze strony podmiotów, którym spółka pomogła w trakcie organizacji różnych eventów, bądź wspierając je w inny sposób.
W latach 2015 – 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku przekazało darowizny dla licznych podmiotów, w tym szkół, organizacji pozarządowych, jednostek miejskich.
Nie inaczej jest w roku bieżącym. W tym roku skarżyskie wodociągi wsparły już ponad 34 podmioty, m.in., Skarżyski Klub Amazonek, Stowarzyszenie „Cicha sława”, Międzyzakładowy Klub Sportowy „GRANAT”, Stowarzyszenie „Nasze Pogorzałe”, Stowarzyszenie Akademia Holistyczna, Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów, Road Runners, Stowarzyszenie „Bądź dobry jak chleb”, Piłkarską Akademię Skarżyska, Stowarzyszenie na rzecz  rozwoju parafii „Najświętszego Serca Jezusowego”
Warto podkreślić, że zdecydowana większość darowizn przekazywana jest ze środków przydzielonych na ten cel z podziału zysków, które Prezydent przeznacza na wsparcie dla organizacji pozarządowych. Tym samym darowizny nie mają wpływu na wzrost kosztów działalności spółki, a co za tym idzie nie generują wzrostu opłat za wodę i ścieki.
- Zauważamy, że prowadzona od 2015 roku idea „społecznej odpowiedzialności biznesu” spotyka się z pozytywnym odbiorem różnych środowisk społecznych i jest niezmiernie ważna dla mieszkańców. Podczas rozmów z organizatorami wpieranych przez nas wydarzeń często z ich strony padają zdania „gdyby nie wsparcie wodociągów to nie udałoby się zrealizować naszej inicjatywy” np. zorganizować osiedlowego festynu, sfinansować paczek mikołajkowych, wyprawek szkolnych czy wycieczki dla dzieci. Dlatego wodociągi będą kontynuować te działania w kolejnych latach i w miarę możliwości wspierać lokalne inicjatywy społeczne. - mówi Prezes skarżyskich wodociągów, Łukasz Żuchowski.
Osoby i instytucje doceniają otrzymaną pomoc od skarżyskich wodociągów.
- Klub piłkarski jakim jest Granat Skarżysko zmuszony jest do stałego poszukiwania środków na sfinansowanie zajęć sportowych - tak tych organizowanych w ramach sportu dziecięcego i młodzieżowego, jak i piłki seniorskiej. Dzięki pomocy jaką uzyskaliśmy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, mogliśmy zrealizować podstawowy cel sportowy jakim był awans do najwyższej wojewódzkiej grupy rozgrywkowej tj. do IV ligi piłkarskiej. Chciałbym wyrazić wdzięczność, zarówno w swoim imieniu jak i rzeszy sympatyków piłki nożnej ze Skarżyska - Kamiennej za zaangażowanie MPWiK Sp. z o.o. w popularyzowanie sportu i zdrowego stylu życia, a w szczególności za wsparcie finansowe Granatu Skarżysko, tak ważne i niezbędne w osiąganiu celów sportowych. Jednocześnie jestem głęboko przekonany że pomoc finansowa przekazana przez MPWiK Sp.z o.o. służy także wzmocnieniu korzystnego wizerunku Miasta i Gminy Skarżysko - Kamienna jako organizmu zdolnego do udzielenia wsparcia dla klubu piłkarskiego z tak bogatą historią i jednocześnie tak bardzo związanego i kojarzonego z Miastem Skarżysko – Kamienna – mówi Grzegorz Żuk – prezes Klubu Sportowego Granat.
- Dzięki pomocy skarżyskich wodociągów udaje nam się realizować ciekawe projekty. Tegoroczna darowizna umożliwia nam zorganizowanie 1 bokserskiego turnieju w Skarżysku. Cieszymy się z takiej formy pomocy, która zapewni mieszkańcom Skarżyska wiele niezapomnianych emocji sportowych – mówi Brunon Sokołowski – trener w Akademii Holistycznej.
Stowarzyszenie „Bądź dobry jak chleb”, które powstało w 2017 roku przy parafii św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej nawiązując do  patrona św. Brata Alberta wychodzi naprzeciw ludziom, dzieciom, młodzieży, rodzinom potrzebującym różnej pomocy.  Taka działalność byłaby niemożliwa bez wsparcia środków finansowych, które otrzymujemy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku.
Dzięki pozyskanym funduszom od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także zaangażowaniu osobistemu wielu pracowników udało nam się w 2018 roku wyremontować  i udoskonalić salę  dla dzieci i młodzieży, gdzie w spotkaniach może brać udział 60 osób. Aula wyposażona jest w nowoczesne stoliki, krzesła, sprzęt audiowizualny, w nowoczesną kuchnię. Ufamy, że powstanie tu także świetlica, aby dzieci po szkole mogły w tym miejscu spędzać ze sobą czas. Zorganizowaliśmy także pierwszy festyn „U Alberta”, z gwiazdą wieczoru panem Ryszardem Rynkowskim, który przyciągnął kilka tysięcy ludzi. Ponadto dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w liczbie 48 osób wyjechały pierwszy raz na wakacje do Zakopanego tylko w cenie 200 złotych – pisze o współpracy ze skarżyskimi wodociągami Artur Fura – proboszcz parafii p.w. świętego Brata Alberta.
Poniżej przedstawiamy wybrane podziękowania od osób i instytucji, które doceniły pomoc MPWiK w Skarżysku w 2018 roku.
 - Bardzo wiele organizacji, szkół, placówek kulturalnych zgłasza się do nas z prośbą o wsparcie inicjatyw społecznych. Na ile pozwalają  na to środki finansowe, staramy się nie odmawiać pomocy. Prowadzenie tych działań jest elementem wprowadzanej przez Spółkę koncepcji „społecznej odpowiedzialność biznesu”, w ramach której zwiększamy swoje zaangażowanie w spawy społeczne oraz relacje z organizacjami pozarządowymi, szkołami i jednostkami kultury. W realizacji tych działań bardzo ważne jest zaangażowanie udziałowców spółki w tym Pana Prezydenta, który co roku w ramach wypracowanych przez firmę zysków przeznacza część kwoty na wsparcie dla organizacji pozarządowych. Dzięki tym środkom możemy wesprzeć zdecydowanie większą ilość organizacji niż jeżeli mielibyśmy dokonywać wsparcia z środków bieżących. Dzięki takiemu podejściu część wypracowanych zysków wraca do społeczeństwa w formie naszego zaangażowania w ważne dla mieszkańców inicjatywy. – mówi Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, Łukasz Żuchowski.
Dowodem na to, że ta pomoc i wsparcie jest potrzebne i doceniane są liczne podziękowania ze strony podmiotów, którym spółka pomogła w trakcie organizacji różnych eventów, bądź wspierając je w inny sposób.
W latach 2015 – 2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku przekazało darowizny dla licznych podmiotów, w tym szkół, organizacji pozarządowych, jednostek miejskich.
Nie inaczej jest w roku bieżącym. W tym roku skarżyskie wodociągi wsparły już ponad 34 podmioty, m.in., Skarżyski Klub Amazonek, Stowarzyszenie „Cicha sława”, Międzyzakładowy Klub Sportowy „GRANAT”, Stowarzyszenie „Nasze Pogorzałe”, Stowarzyszenie Akademia Holistyczna, Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów, Road Runners, Stowarzyszenie „Bądź dobry jak chleb”, Piłkarską Akademię Skarżyska, Stowarzyszenie na rzecz  rozwoju parafii „Najświętszego Serca Jezusowego”
Warto podkreślić, że zdecydowana większość darowizn przekazywana jest ze środków przydzielonych na ten cel z podziału zysków, które Prezydent przeznacza na wsparcie dla organizacji pozarządowych. Tym samym darowizny nie mają wpływu na wzrost kosztów działalności spółki, a co za tym idzie nie generują wzrostu opłat za wodę i ścieki.
- Zauważamy, że prowadzona od 2015 roku idea „społecznej odpowiedzialności biznesu” spotyka się z pozytywnym odbiorem różnych środowisk społecznych i jest niezmiernie ważna dla mieszkańców. Podczas rozmów z organizatorami wpieranych przez nas wydarzeń często z ich strony padają zdania „gdyby nie wsparcie wodociągów to nie udałoby się zrealizować naszej inicjatywy” np. zorganizować osiedlowego festynu, sfinansować paczek mikołajkowych, wyprawek szkolnych czy wycieczki dla dzieci. Dlatego wodociągi będą kontynuować te działania w kolejnych latach i w miarę możliwości wspierać lokalne inicjatywy społeczne. - mówi Prezes skarżyskich wodociągów, Łukasz Żuchowski.
Osoby i instytucje doceniają otrzymaną pomoc od skarżyskich wodociągów.
- Klub piłkarski jakim jest Granat Skarżysko zmuszony jest do stałego poszukiwania środków na sfinansowanie zajęć sportowych - tak tych organizowanych w ramach sportu dziecięcego i młodzieżowego, jak i piłki seniorskiej. Dzięki pomocy jaką uzyskaliśmy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, mogliśmy zrealizować podstawowy cel sportowy jakim był awans do najwyższej wojewódzkiej grupy rozgrywkowej tj. do IV ligi piłkarskiej. Chciałbym wyrazić wdzięczność, zarówno w swoim imieniu jak i rzeszy sympatyków piłki nożnej ze Skarżyska - Kamiennej za zaangażowanie MPWiK Sp. z o.o. w popularyzowanie sportu i zdrowego stylu życia, a w szczególności za wsparcie finansowe Granatu Skarżysko, tak ważne i niezbędne w osiąganiu celów sportowych. Jednocześnie jestem głęboko przekonany że pomoc finansowa przekazana przez MPWiK Sp.z o.o. służy także wzmocnieniu korzystnego wizerunku Miasta i Gminy Skarżysko - Kamienna jako organizmu zdolnego do udzielenia wsparcia dla klubu piłkarskiego z tak bogatą historią i jednocześnie tak bardzo związanego i kojarzonego z Miastem Skarżysko – Kamienna – mówi Grzegorz Żuk – prezes Klubu Sportowego Granat.
- Dzięki pomocy skarżyskich wodociągów udaje nam się realizować ciekawe projekty. Tegoroczna darowizna umożliwia nam zorganizowanie 1 bokserskiego turnieju w Skarżysku. Cieszymy się z takiej formy pomocy, która zapewni mieszkańcom Skarżyska wiele niezapomnianych emocji sportowych – mówi Brunon Sokołowski – trener w Akademii Holistycznej.
Stowarzyszenie „Bądź dobry jak chleb”, które powstało w 2017 roku przy parafii św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej nawiązując do  patrona św. Brata Alberta wychodzi naprzeciw ludziom, dzieciom, młodzieży, rodzinom potrzebującym różnej pomocy.  Taka działalność byłaby niemożliwa bez wsparcia środków finansowych, które otrzymujemy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku.
Dzięki pozyskanym funduszom od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także zaangażowaniu osobistemu wielu pracowników udało nam się w 2018 roku wyremontować  i udoskonalić salę  dla dzieci i młodzieży, gdzie w spotkaniach może brać udział 60 osób. Aula wyposażona jest w nowoczesne stoliki, krzesła, sprzęt audiowizualny, w nowoczesną kuchnię. Ufamy, że powstanie tu także świetlica, aby dzieci po szkole mogły w tym miejscu spędzać ze sobą czas. Zorganizowaliśmy także pierwszy festyn „U Alberta”, z gwiazdą wieczoru panem Ryszardem Rynkowskim, który przyciągnął kilka tysięcy ludzi. Ponadto dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w liczbie 48 osób wyjechały pierwszy raz na wakacje do Zakopanego tylko w cenie 200 złotych – pisze o współpracy ze skarżyskimi wodociągami Artur Fura – proboszcz parafii p.w. świętego Brata Alberta.
Poniżej przedstawiamy wybrane podziękowania od osób i instytucji, które doceniły pomoc MPWiK w Skarżysku w 2018 roku.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.