Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Finansowe wsparcie inicjatyw lokalnych z projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Informujemy, że Stowarzyszenie Integracja i Rozwój realizuje projekt polegający na regrantingu środków finansowych wspierający realizację oddolnych inicjatyw lokalnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Dotację mogą pozyskiwać grupy nieformalne oraz małe organizacje.
 
Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” to kontynuacja działań Stowarzyszenia Integracja i Rozwój prowadzonych w latach 2014-2017 polegających na regrantingu środków finansowych wspierających realizację oddolnych inicjatyw na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach III edycji projektu realizowane będzie zadanie publiczne ukierunkowane na wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadania te będą realizowane poprzez działania doradczo-animacyjne i przyznawanie mikrograntów – dotacji do 5000,00 zł na realizację małych, lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup niefromalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę. Dzięki wsparciu doradczemu zainteresowani uzyskają również informacje w zakresie realizacji i rozliczenia mikrograntów.
 
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w okresie V 2018 – XII 2019.
 
W ramach projektu przewiduje się trzy nabory wniosków:
 
I nabór – w okresie 20-24.08.2018 r.
 
II nabór – luty 2019 r.
 
III nabór – II kwartał 2019 r. (Nabór ten będzie organizowany wyłącznie w tych gminach lub powiatach, w których JST wyrazi gotowość partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw. Pozostałe 50% środków będzie zapewnione w ramach projektu).
 
Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl

 

źródło: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.