Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Prezydent wnioskował do Rady Miasta o obniżenie pensji

Rada Miasta Skarżyska – na wniosek prezydenta miasta – obniżyła jego wynagrodzenie o około 20%. Jest to zgodne ze zmianami, wprowadzonymi przez rząd w maju tego roku.

 

 

 

 

 

 

W obowiązującym obecnie rozporządzeniu Rady Ministrów ustalono nowe wysokości składników wynagrodzenia prezydentów miast. W praktyce oznacza to obniżenie od 1 lipca 2018 roku wynagrodzeń włodarzy miast i gmin o około 20%.
 
Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig sam wnioskował do Rady Miasta o regulację wynagrodzenia, zgodnie z wytycznymi rządu. Uchwała została przez radnych przyjęta 21 czerwca i zgodnie z nią wynagrodzenie prezydenta miasta od 1 lipca jest niższe o około 2.000 zł brutto.
 
- Kwestie finansowe oczywiście są ważne, ale w tym przypadku mają dla mnie drugorzędne znaczenie, ponieważ najważniejsze są sprawy miasta i jego mieszkańców – podkreśla prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig. - Akceptuję takie rozwiązanie dotyczące mojego wynagrodzenia i nie zamierzałem stosować tu żadnych forteli prawnych – dodaje prezydent, komentując decyzje, jakie zapadły w wielu polskich samorządach o obniżeniu włodarzom pensji zasadniczej a podniesieniu dodatków, przez co wynagrodzenia nie uległy znaczącym zmianom.
 
Od 1 lipca, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, na wynagrodzenie prezydenta Skarżyska-Kamiennej składa się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.000 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł, dodatek stażowy w wysokości 9 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.