Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ostatnie dni na składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Do 29 czerwca mieszkańcy Skarżyska mają czas na zgłaszanie propozycji inwestycji i zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Propozycje należy składać na specjalnych formularzach. Przypominamy, że wartość zgłaszanego zadanie może wynosić do 100.000 zł.
 
Projekty przejdą weryfikację formalną i merytoryczną, a we wrześniu (od 3 do 16) odbędzie głosowanie, które wyłoni zadania do realizacji. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku.
 
Przypominamy, że propozycje inwestycji i zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać na specjalnych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub też przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Zarządzenie w sprawie harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, regulamin BO oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.skarzysko.pl (TUTAJ) lub w BIP (TUTAJ).
 
Przypomnijmy także, że po zmianach w regulaminie BO, w tej edycji zrealizowane zostaną przynajmniej 4 projekty o wartości do 100.000 zł każdy (lub więcej projektów, o mniejszej wartości, do wyczerpania puli pieniędzy).

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.