Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Interpelacje i zapytania radnych na sesji Rady Miasta

Jak zawsze na sesji Rady Miasta, podczas dzisiejszej, nie brakowało zapytań i interpelacji radnych miejskich dotyczących bieżących spraw miasta.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Lewandowski pytał o kwestię chodnika przy ulicy Sokolej – konkretnie samochodów, które zajeżdżają chodnik.

- Zainterweniujemy, również na policji, żeby były zwiększone kontrole odnośnie parkowania pojazdów – odpowiadał zastępca prezydenta miasta Andrzej Brzeziński.

Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik poruszył temat łąk pomiędzy ulicami: Paryską, Krasińskiego i Metalowców - Kika lat temu wnioskowano do prezydenta o posprzątanie tego terenu, teraz w dalszym ciągu wygląda to źle, dziki wychodzą stamtąd na ulice naszego miasta, warto usprzątnąć ten teren – mówił przewodniczący.

- Zbadamy ten temat, odpowiemy na piśmie – odpowiadał Andrzej Brzeziński.

Radny Jacek Ciepiński pytał przewodniczącego Rady Miasta Leszka Golika, dlaczego radni nie otrzymali dokumentów ze sprawozdania spółek MKS i MUK.

- Dane i materiały ze spółek są dostępne. Pan prowadzi jakieś rozgrywki personalne, polityczne – odpowiadał zastępca prezydenta Skarżyska, Andrzej Brzeziński.

Radny Mariusz Bodo pytał dlaczego miasto nie otrzymało dofinansowania w kwocie blisko 5 milionów złotych na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego.

- Ze względów na rozbieżności prawne przepisów prawa polskiego a unijnego, nie możliwa była realizacja złożonego wniosku w tej formie. Obecnie trwają prace ujednolicające przepisy prawa, które umożliwią nam ponowne aplikowanie w czwartym kwartale 2018 roku – mówiła Monika Kocia, kierownik Biura Rozwoju Miasta.

Radny Bodo pytał również, czemu prezydent nie dofinansował karetki dla Szpitala Powiatowego w kwocie 100 tysięcy złotych.

- Pan prezydent zastanawiał się nad tym mocno. Doszedł do wniosku, że szpital jest jedną z najbardziej wspieranych przez miasto instytucji - gmina umarza rokrocznie podatki szpitalowi, dofinansowuje zakup sprzętu. W tym roku chcieliśmy pomóc innym instytucjom powiatowym, które również niosą pomoc mieszkańcom: policji, straży pożarnej – tłumaczył zastępca prezydenta miasta, Andrzej Brzeziński.

Radny Marcin Piętak pytał czy ktoś z władz miasta pojawił się dzisiaj w Warszawie na konferencji dotyczącej polityki mieszkaniowej i czy pojawi się na podobnym spotkaniu, które odbędzie się jutro w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zastępca prezydenta miasta, Krzysztof Myszka odpowiedział, że w Warszawie są obecni przedstawiciele z Urzędu Miasta, podobnie będzie w Urzędzie Wojewódzkim.

Radny Artur Mazurkiewicz pytał o wysokość subwencji oświatowej w 2017 roku i jaka jest planowana na 2018, ile gmina dołożyła do utrzymania przedszkoli 2017 i w I kwartale 2018 , a także jaka liczba dzieci nie została przyjęta do gminnych przedszkoli w roku 2017/18. Radny pytał również, kiedy będzie utwardzona końcówka ulicy Książęcej

- Odpowiemy na piśmie – odpowiadał Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta.

Radny Wiesław Szwajewski pytał o stan ulicy Zielnej – konieczność załatania dziur w nawierzchni. - Prace naprawcze wykonujemy na bieżąco – mówił Andrzej Brzeziński

Radny Wiesław Szwajewski apelował, a wręcz zażądał deklaracji na piśmie, aby osoby, które otrzymały nagrody w UM (zastępcy prezydenta, skarbnik), oddały je na dowolny cel charytatywny. - Nagrodę w tym roku otrzymałem od mojego pracodawcy Konrada Kroniga. To prezydent decyduje, czy na nagrodę zasłużyłem. Żaden wódz nie będzie mi rozkazywał, jeżeli zechcę przeznaczyć na jakieś cele tę nagrodę, to będzie to moja decyzja. Ja bym sobie nie pozwolił, żeby sugerować Panu, co ma Pan zrobić ze swoją dietą, którą jako radny otrzymuje – odpowiedział Krzysztof Myszka.

W podobnym tonie odpowiedzieli Andrzej Brzezińska i skarbnik miasta Ewa Pawełczyk.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.