rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Prezydent Konrad Kronig po raz czwarty z absolutorium ! (VIDEO+FOTO)

Za nami absolutoryjna sesja Rady Miasta. Prezydent Konrad Kronig po raz czwarty z rzędu uzyskał absolutorium wraz z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2017 rok.
- Lepszego zakończenia kadencji wymarzyć sobie nie mogłem, zwłaszcza biorąc pod uwagę katastrofalny stan finansów miasta w momencie objęcia przeze mnie funkcji prezydenta miasta – podsumowuje prezydent.

 
 
Głosowanie nad absolutorium poprzedziły dyskusję, które ograniczyły się do kilku krótkich komentarzy radnych. Co również świadczy o dobrej sytuacji gminy. W poprzedniej kadencji sesje absolutoryjne wydłużały się do kilku godzin, a zarzutów do ówczesnych władz wysuwanych w dyskusjach było bardzo dużo.
Uzyskanie absolutorium na dzisiejszej sesji Rady Miasta to kolejny sukces prezydenta Konrada Kroniga. Warto pamiętać, że ta sztuka kilkakrotnie nie udawała się jego poprzednikowi.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta poprzedziły:
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy i podjęcie uchwał.
- Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
- Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy według stanu na koniec 2017roku.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Skarżyska – Kamiennej za 2017 rok.
- Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Skarżyska – Kamiennej za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Skarżyska za 2017 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie absolutorium.
Po otrzymaniu przez prezydenta absolutorium i krótkiej przerwie radni Rady Miasta przystąpili do procedowania kolejnych uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku za 2017 rok;
2) powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska i nadania jej Statutu;
3) uchwalenia regulaminu korzystania z fontann miejskich w Skarżysku-Kamiennej;
4) zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wojciecha Kossaka;
5) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości zabudowanej murowanym garażem wybudowanym ze środków własnych osoby fizycznej;
6) oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego;
7) przyjęcia porozumienia w przedmiocie utworzenia na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.