Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

"Przed naszym miastem duży skok cywilizacyjny" - rozmowa z prezydentem Konradem Kronigiem

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z rozmową, jaką przeprowadził redaktor Tygodnika Skarżyskiego Zbyszek Biber z prezydentem Skarżyska Konradem Kronigiem. Rozmowa dotyczy głównie szeregu ważnych inwestycji, jakie będą realizowane na terenie miasta w najbliższych miesiącach i latach. - Przed naszym miastem duży skok cywilizacyjny – mówi prezydent Konrad Kronig.
 
Zbyszek Biber: - Panie Prezydencie, w ostatnim czasie w mieście rozpoczęły się duże inwestycje, które mają poprawić stan obiektów miejskich szkół i przedszkoli, trwa budowa bloku socjalnego. Skąd miasto ma fundusze na przeprowadzenie termomodernizacji ?
Konrad Kronig: - Trzy lata starań – dziś zaczynają być widoczne efekty w postaci otrzymanych dofinansowań. To wynik intensywnych prac wielu osób, sprawnego zarządzania i umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych. Miasto może sobie pozwolić na te inwestycje, których łączna wartość to kilkadziesiąt milionów złotych, ponieważ dzięki naszej pracy w tej kadencji samorządowej wreszcie mamy ustabilizowaną sytuację finansową i pieniądze na wkład własny.
- Podpisał Pan już umowy z wykonawcami prac termomodernizacyjnych kilku szkół i przedszkoli, czy inne placówki oświatowe też mogą liczyć na remont?
- Tak, prace już się rozpoczynają i obejmują budynki: SP 1, SP 5, SP 7 i SP 8 oraz Przedszkola nr 4 i nr 6. Łączna wartość tych inwestycji to prawie 8 mln. Z czego dofinansowanie z RPO to 4,2 mln zł. Inwestycja zakończy się do 30 września. Budynki nie tylko zyskają nowy wygląd zewnętrzny – a to ważne, bo są poniekąd wizytówkami naszego miasta – ale też będą odczuwalne oszczędności w ogrzewaniu. Ta inwestycja szczególnie mnie cieszy dlatego, że w okresie kampanii wyborczej, ubiegając się o urząd prezydenta, była to jedna z moich kluczowych obietnic. Procedury pozyskania środków unijnych są wymagające, zwłaszcza jeśli chodzi o czas, ale dzięki ciężkiej pracy udało się osiągnąć cel i inwestycje te zostaną zrealizowane jeszcze w tej kadencji samorządowej. Jest to pierwszy etap, ponieważ staramy się o dofinansowanie do termomodernizacji kolejnych budynków użyteczności publicznej w mieście, będą to budynki Urzędu Miasta, Biblioteki Publicznej, ZPO, ZSP nr 4, Przedszkole nr 7, i SP nr 9. Wniosek jest już złożony przez gminę i z tego co wiem, jest już po ocenie formalnej. Jest duże prawdopodobieństwo, że te środki do nas trafią i inwestycje te zostaną zrealizowane w kolejnym roku.
- Termomodernizacja placówek oświatowych to nie jedyna inwestycja, która jest w trakcie realizacji. Przy ul. Źródlanej powstaje nowy blok socjalny, wiemy, że w planach są kolejne?
- Mamy plany, aby w przyszłości również poszerzać zasób lokalowy z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Aktualnie jest realizowana inwestycja przy ul. Źródlanej, gdzie powstanie blok socjalny. Koszt przedsięwzięcia to prawie 5 mln zł, z czego niemal 2 mln zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to kolejny dowód na to, że potrafimy skutecznie aplikować o środki zewnętrzne. Warto też zwrócić uwagę, że gdyby nie nasza umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz, to na pewno tych wszystkich inwestycji nie udałoby się zrealizować. Zwracam uwagę na fakt, że miasto obejmowałem w bardzo trudnej sytuacji finansowej, brakowało na wypłaty, mieliśmy problemy z płynnością finansową, miasto było na skraju bankructwa. Za swój największy sukces uważam tak naprawdę fakt, że udało nam się uzdrowić finanse miasta i uzyskać pełną płynność, dzięki czemu możemy bez kredytów wygospodarować środki na wkłady własne dla realizowanych przez nas inwestycji. Nadmieniam, iż budowa bloku przy ulicy Źródlanej potrwa rok, przewidziany termin zakończenia to maj 2019 roku.
- Kolejnym ważnym projektem, który będzie wdrażany w Skarżysku, jest projekt „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych”.
- Tak, otrzymaliśmy dofinansowanie z RPO, które ma wynosić ponad 4,3 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 5,5 mln zł. Projekt ma być realizowany w latach 2018-2019, jego głównym celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urząd Miasta i jednostki podległe. W grę wchodzi tutaj elektroniczna obsługa interesantów w zakresie podatków gminnych, digitalizacja zasobów miejskich jednostek edukacji i kultury, umożliwienie realizacji zakupu i rezerwacji biletów na wydarzenia kulturalne, elektroniczna rekrutacja do szkół czy wprowadzenie dzienników elektronicznych.
- Obok Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w Skarżysku powstanie kolejny Inkubator, który będzie wspierał młodych przedsiębiorców, proszę powiedzieć gdzie będzie się mieścił i dla kogo będzie przeznaczony.
- W ramach projektu w mieście powstanie Inkubator Przedsiębiorczości, a więc powierzchnie biurowe, które będą udostępnianie bezpłatnie startującym biznesom. Przedsiębiorcy skorzystają również ze szkoleń. Tutaj również pozyskaliśmy dofinansowanie z RPO na utworzenie Skarżyskiej Strefy Kreatywnego Biznesu. Projekt jest realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora i w siedzibie tej jednostki przy ulicy Legionów 122D wkrótce rozpocznie się remont. Od lat nie użytkowane, niszczejące piąte piętro biurowca zostanie przebudowane. Powstanie tu 15 w pełni wyposażonych biur, sala konferencyjna i pomieszczenia socjalne. Okres inkubacji nowych podmiotów będzie wynosił do 24 miesięcy. Wartość całego projektu to ponad 800 tys. zł, a dofinansowanie wynosi ponad 600 tys. zł. Zakładamy, że te pieniądze przełożą się na rozwój przedsiębiorczości w mieście. Chciałbym Państwu przypomnieć, iż w Skarżysku funkcjonuje także Inkubator Technologiczny. W poprzedniej kadencji jednym z koronnych zarzutów wobec władz miasta był fakt, iż nie radzą sobie one z komercjalizacją inkubatora, przez co świeci on pustkami. W tym momencie jest w 100% zapełniony, można powiedzieć, że w praktyce brakuje miejsc dla nowych firm, dlatego utworzenie nowego Inkubatora w naszym mieście jest działaniem jak najbardziej zasadnym i potrzebnym. Warto dodać, iż bezrobocie w tej kadencji samorządowej na terenie powiatu spadło z 25% do 16 %. Nasze miasto miało w tym swój duży udział.
- Na osiedlu Dolna Kamienna powstanie kolejny Klub Seniora. Czy Miasto planuje podobne placówki w innych dzielnicach miasta ?
- Bardzo ważnym elementem w tej kadencji samorządowej jest dla mnie polityka senioralna. Wdrożyliśmy w mieście wiele jej elementów. Pozyskaliśmy dwukrotnie dofinansowanie z rządowego programu SENIOR+ do utworzenia Klubów Seniora. Pierwszy Klub powstał jesienią 2017 roku na osiedlu Milica i szybko stał się miejscem integracji, rozwijania pasji i rehabilitacji ruchowej seniorów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, postaraliśmy się o kolejne dofinansowanie. Dzięki niemu tworzymy drugi Klub – tym razem przy rynku w osiedlu Dolna Kamienna. Liczymy, iż rozpocznie on działalność po wakacjach. Kluby staramy się lokalizować w różnych częściach miasta, tak aby seniorzy mieli do nich łatwy dostęp. Planujemy w przyszłości utworzenie kolejnych tego typu obiektów na terenie Skarżyska-Kamiennej. Udało nam się też pozyskać dofinansowanie do bieżącej działalności Klubu, który mieści się na Milicy.
- Mieszkańcy Skarżyska z niecierpliwością czekają na planowaną od dawna rewitalizację osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna, kiedy rozpoczną się prace na tych terenach?
- Projekt będziemy realizowali w przyszłym roku, a pieniądze na jego realizację są już zapewnione, zawarliśmy preumowę i te środki na pewno trafią do Skarżyska. Dostaniemy 10 mln złotych dofinansowania z RPO na rewitalizację osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna.
Na Zachodnim m.in. zagospodarowany będzie teren po byłej jednostce wojskowej (powstanie tam przestrzeń do rekreacji, aktywnego wypoczynku i zabawy), wybudowany będzie parking i drogi dojazdowe. W ramach tego projektu będzie zrealizowany skatepark, planujemy tam ścianki wspinaczkowe, ścieżki rowerowe a także tory do pumptracka. Są to inwestycje, których w Skarżysku jeszcze nie było i na pewno spotkają się one z ciepłym przyjęciem ze strony skarżyszczan, zwłaszcza młodzieży. Jeśli chodzi o osiedle Dolna Kamienna w ramach rewitalizacji odbędzie się remont Przedszkola nr 1 wraz z jego termomodernizacją. Wszystkie te inwestycje zostaną rozpoczęte już w przyszłym roku.
- Jakie inwestycję planowane są w kolejnych latach?
- Pragnę zwrócić uwagę na dwa projekty, które planujemy zrealizować w przyszłości o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Skarżyska, a także dużej wartości. W mojej ocenie ich realizacja to także tylko kwestia czasu. Zostaną one zrealizowane w latach 2019-2020. Chodzi o budowę wiaduktu oraz o modernizację oświetlenia. W ramach pierwszego projektu przewidziana jest budowa wiaduktu z bus pasami, zakup 7 autobusów, budowa ścieżek rowerowych plus budowa tzw. Bike City - w pięciu lokalizacjach miasta zostaną wybudowane wypożyczalnie rowerów, w jednej z nich będzie można rower wypożyczyć, a w drugiej oddać. Warto zauważyć, iż usługa ta będzie zupełnie darmowa. Zaplanowana jest także budowa przystanków multimedialnych, które będą informowały mieszkańców nie tylko o rozkładzie jazdy, ale również o tym, czy dany autobus przyjedzie na czas.
Chciałbym też zwrócić uwagę na modernizację oświetlenia ulicznego, której wartość opiewa na blisko 8,5 mln. Wnioskowane dofinansowanie to około 7,3 mln. W ramach tego projektu chcemy wymienić ponad 90% wszystkich opraw oświetleniowych w mieście wraz z osprzętem na oświetlenie energooszczędne LED. Będzie to miało miejsce na terenie całej gminy. Liczymy, że jeszcze w tej kadencji uda nam się zawrzeć preumowę, a inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2019.
- Z Pana zapowiedzi wynika, że w naszym mieście szykuje się prawdziwy boom inwestycyjny. Czy w związku z tym chciałby Pan coś przekazać mieszkańcom?
- Analizując te wszystkie inwestycje okazuje się, że przed naszym miastem duży skok cywilizacyjny, zaznaczam, że nie byłoby możliwości ich realizacji, gdyby nie pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej, od marszałka, BGK czy od wojewody. Wszystkim wcześniej wymienionym dziękuję za dobrą współpracę i nie ukrywam, iż liczę na więcej.
Rozmawiał: Zbyszek Biber
Źródło: Tygodnik Skarżyski

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.