Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

LVII sesja Rady Miasta

W piątek, 15 czerwca o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się LVII sesja Rady Miasta.
 
Porządek obrad
LVII Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 15 czerwca 2018 r. godz. 8.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 24.05.2018r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski mieszkańców.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) w sprawie odwołania radnego Juliusza Bilskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Informacja na temat sytuacji ekonomicznej spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku – Kamiennej Sp. z o.o.
9. Informacja na temat sytuacji ekonomicznej spółki Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o. o w Skarżysku – Kamiennej.
10. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.