Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Program pilotażowy trener pracy

Gmina Skarżysko-Kamienna jako jedna spośród 15 gmin i powiatów w całym kraju została zakwalifikowana przez PFRON do projektu pilotażowego – trener pracy. Na ten cel udało się pozyskać kwotę 140.560,00 zł na rok 2008. Całość projektu opiewa na kwotę 529.000 zł i będzie realizowana do końca 2010r.

Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny. Dlatego też wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy wydają się konieczne i zasadne. PFRON, mając na uwadze potrzebę rozpowszechniania aktywnych form zatrudnienia, wprowadził nowy program bazujący na koncepcji zatrudnienia wspomaganego. Celem programu jest wypracowanie modelu zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Program zakłada zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych, które ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności mają problemy w znalezieniu zatrudnienia lub podczas wykonywania pracy wymagają pomocy innych osób. Rodzaj wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego. „Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych" to jeden z pilotażowych programów, realizowany ze środków PFRON w całym kraju od 2008 do końca 2010 r.

Gmina Skarżysko-Kamienna jako jedna spośród 15 gmin i powiatów w całym kraju została zakwalifikowana przez PFRON na podstawie złożonego projektu pod nazwą Punkt doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych działający przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna do realizacji zadania. Na ten cel udało się pozyskać kwotę 140.560,00zł na rok 2008, całość projektu opiewa na kwotę 529.000zł i będzie realizowana do końca 2010r.W ramach realizacji projektu w roku bieżącym zostanie zatrudnionych dwóch trenerów pracy, uprzednio przeszkolonych oraz doradca zawodowy, w kolejnych latach zatrudniony zostanie również psycholog. Ze środków PFRON-u zostanie również wyposażony w sprzęt biurowy punkt przyjęć interesantów.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.