Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

60.000 dla Skarżyska

Gmina Skarżysko-Kamienna została zakwalifikowana przez MSWiA jako jedna z pięciu gmin w województwie świętokrzyskim do realizacji projektu w ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej”. W wyniku podziału funduszy dla województwa świętokrzyskiego przewidziano 323 tys. 416 zł.

Gmina Skarżysko-Kamienna złożona wniosek pn. ”Apel o nieagresję”. Na ten cel udało się pozyskać kwotę 60.000 zł. Projekt będzie realizowany przez cały rok 2008. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone szkolenia różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konkurs dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic środowiskowych, druk informatorów dla mieszkańców miasta.

Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej”.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.