Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rada Kultury i Sportu

Prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek powołał dwie Rady Społeczne: Sportu i Kultury.

Rady Społeczne są to jedynie ciała doradcze Prezydenta. Ich członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia, pracują społecznie.

Do zadań Rady Sportu należeć będzie wyrażanie opinii w sprawach :
1) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej
2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej
3) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej
4) programów bazy sportowej
5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje i instytucje, dofinansowanych z budżetu gminy.

Natomiast do zadań Rady Kultury, wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej przez jednostki i instytucje Kultury w mieście, a w szczególności przez:
1) inicjowanie działań zmierzających do pogłębienia wiedzy mieszkańców
2) Skarżyska-Kamiennej o działalności placówek kultury różnego szczebla w mieście,
3) opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalność kulturalną,
4) współprojektowanie działalności merytorycznej jednostek kultury w mieście,
5) ocena pracy, struktury organizacyjnej oraz wykonania budżetu jednostek kultury i składania wniosków do Prezydenta w tym zakresie.

Skład Skarżyskiej Rady Sportu :
1) Grzegorz Małkus
2) Andrzej Bętkowski
3) Marek Graba
4) Piotr Lubecki
5) Andrzej Łosiak
6) Artur Osman
7) Krzysztof Randla
8) Andrzej Tarabasz
9) Andrzej Warwas
10) Bogdan Winiarski
11) Marek Wojteczek
12) Bogumiła Wzorek

Skład Skarżyskiej Rady Kultury:
1) Grzegorz Małkus
2) Ewa Kierkowska
3) Sławomir Kowalik
4) Konrad Krönig
5) Jan Maćkowiak
6) Bożena Piasta
7) Paweł Rzuchowski
8) Tomasz Sekuła
9) Antoni Urban
10) Krzysztof Zemeła

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.