Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja budżetowa

20 grudnia o godz. 13.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. Głównym punktem obrad sesji będzie uchwalenie budżetu na 2008 rok.

Porządek obrad
XVIII sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 29.11.2007
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2008 rok.
- przedstawienie projektu budżetu miasta na 2008 rok
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
- dyskusja
- podjęcie uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
* Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok
* Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
* Nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Skarżysko-Kamienna.
8. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.