Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Podsumowaliśmy nasze imprezy

 9 grudnia 2007 r. spotkaliśmy się wszyscy w Miejskim Centrum Kultury na imprezie podsumowującej programy realizowane w 2007 r. przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Skarżysku–Kamiennej.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób pracujących w ramach prowadzonych przez nas przedsięwzięć oraz różnym źródłom finansowania , nie tylko pochodzącymi ze środków gminnych, w bieżącym roku możliwa była realizacja bardzo wielu różnorodnych działań skierowanych do dzieci i młodzieży.

W bieżącym roku realizowano następujące programy:
1 W ramach programu „Mocny fundament” wybrano dwóch najlepszych sportowców oraz dwóch najlepszych naukowców.
W dniu 22.11.2007 po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie skarżyskich stypendiów „Mocny Fundament” za wybitne osiągnięcia naukowe w szkole podstawowej i gimnazjum oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w szkole podstawowej i gimnazjum, Komisja w składzie:
przewodniczący : Grzegorz Małkus – Zastępca Prezydenta Miasta

członkowie:
Zdzisław Ślusarczyk – przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji
Bogusław Ciok – zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miasta
Krzysztof Myszka - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Katarzyna Bilska – inspektor Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta
przyznała następujące stypendia:

za wybitne osiągnięcia naukowe w szkole podstawowej uczniowi SP nr 13 – Maksymilianowi Sorbian

za wybitne osiągnięcia sportowe w szkole podstawowej:uczniowi SP nr 5 Błażejowi Odzimkowskiemu

za wybitne osiągnięcia naukowe w szkole gimnazjalnej uczennicy Gimnazjum nr 2 Agnieszce Miedzińskiej

za wybitne osiągnięcia sportowe w szkole gimnazjalnej uczniowi Gimnazjum nr 1 Kamilowi Kozłowskiemu

Każdy z uczniów otrzymuje jednorazowe stypendium w kwocie 2000 zł brutto, które zostanie wypłacone w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku–Kamiennej

2. Program „Inwestuj w przyszłość” współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji.W ramach programu zorganizowano bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla 150 dzieci znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej, uruchomiono bezpłatną kafejkę internetową czynną w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 7, zorganizowano także dla świetlic środowiskowych bezpłatne wycieczki w okresie wakacji letnich. Łącznie na program pozyskano 45 896 zł. Uczestnicy bezpłatnych zajęć z jęz. angielskiego którzy najlepiej zdali końcowy test, zostają nagrodzenie nagrodami indywidualnymi w postaci MP3 .

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.