Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Radni za wariantem zielonym

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej opowiedziała się za tzw. zielonym wariantem przebiegu północnej części obwodnicy miasta. Głosowało za nim we wtorek, 4 września, 16 radnych, a tylko trzech było za wariantem czerwonym.

Przypomnijmy.

W styczniu prezydent Roman Wojcieszek rozpoczął z mieszkańcami Książęcego i Pogorzałego tzw. konsultacje społeczne. Wspólnie z naczelnik Ewą Stachowicz, uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami tych osiedli i przedstawiał im różne możliwe warianty rozwiązania przebiegu północnej części obwodnicy miasta. Chciał poznać ich zdanie, aby w ustawowym terminie wydać swoją opinię w tym temacie. Podczas nieformalnego głosowania w Osiedlu Pogorzałe większość opowiedziała się za wariantem czerwonym, a w Osiedlu Książęce była równowaga głosów. Kolejne spotkania, tym razem, z projektantami, Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, leśnikami przekonały prezydenta, że minimalnie lepszym rozwiązaniem jest wariant czerwony.

- Po rozpatrzeniu wszystkich plusów i minusów tych dwóch wariantów, w języku sportowym, można powiedzieć, że był remis. Jednak jako prezydent musiałem opowiedzieć się za którymś wariantem. W mojej opinii przychyliłem się do wariantu czerwonego, zgodnie z ówczesną sugestią mieszkańców – powiedział prezydent R.Wojcieszek.

W sierpniu do Urzędu Miasta zaczęły napływać protesty mieszkańców - opowiadali się oni za wariantem zielnym. W dniu 28 sierpnia prezydent spotkał się z tą grupą mieszkańców. W tym samym czasie do Urzędu Miasta napłynęły petycje mieszkańców opowiadających się za wariantem czerwonym. Do dyskusji przyłączyli się przedstawiciele Stowarzyszenia Tu mieszkam, senator Michał Okła, poseł Krzysztof Grzegorek, radna Sejmiki Świętokrzyskiego Marzena Okła Drewnowicz. W związku z tym, że mieszkańcy poprosili prezydenta o zmianę opinii skierowanej do wojewody, zaproponował on, że poprosi o wypowiedzenie się w tej sprawie radnych. I to ich stanowisko zostanie przekazane ponownie do wojewody.

- Ja już raz przedstawiłem swoją opinię. W związku z tym, że mam petycje mieszkańców za obydwoma wariantami, nie będę zmieniał swojej opinii. Moja opinia i tak jest tylko jedną z wielu, o którą poprosił wojewoda. Tylko od jego decyzji zależy, który wariant zostanie wybrany. Jednak istnieje możliwość, aby samorząd wypowiedział się w tej kwestii i z tego skorzystamy - dodał.

Na sesji Rady Miasta prezydent ponownie przedstawił zalety i wady dwóch wariantów. Ponadto mieli możliwość wypowiedzenia się zwolennicy czerwonego jak i zielonego wariantu. Po dyskusji radnych, większość opowiedziała się za rozwiązaniem zielonym.
- Taką opinię przedstawię wojewodzie – powiedział Roman Wojcieszek

Oto treść pisma, które zostało wysłane do wojewody, po sesji:“W związku z projektowaną przebudową drogi krajowej nr7 na odcinku Skarżysko-kamienna – Radom, przedkładam Panu Wojewodzie Oświadczenie Nr2/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, w którym Rada opowiada się za wariantem „3d zielonym”. Proszę przy podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uwzględnić w/w Oświadczenie i potraktować je jako oficjalne stanowisko Samorządu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Ponadto przesyłam również protesty i opinie społeczności miasta Skarżyska-Kamiennej.

Załączniki:

Oświadczenie Nr2/2007

tabelaryczne zestawienie wad i zalet obu wariantów

protest mieszkańców Osiedla Pogorzałe

protest mieszkańców Osiedla Place

protest mieszkańców z pozostałych terenów miasta

pismo Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Michała Okły

pismo Stowarzyszenia Społecznego „Tu Mieszkam”

protest mieszkańców ul. Rajdowej

protest Rady Osiedla Książęce

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.