Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Porozumieli się

 5 września Prezydent Miasta Roman Wojcieszek podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy policji i straży miejskiej.

Porozumienie zostało podpisano dla właściwej realizacji zadań w sprawie współpracy policji ze strażami miejskimi oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży. Będą oni współpracować m.in. w zakresie stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na terenie Skarżyska-Kamiennej w zakresie bezpieczeństwa ludzi imienia, spokoju i porządku publicznego; organizacji systemu łączności pomiędzy KPP a Strażą Miejską; koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży; prowadzenia wspólnych działań porządkowych; organizowania wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników oraz realizacji programów prewencji kryminalnej i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Ponadto będą realizowane zobowiązania w sprawie organizacji i współpracy w zakresie eksploatacji i wykorzystania systemu monitoringu.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.