Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Stypendia szkolne

 Do 15 września w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu skarżyskiego magistratu będą zbierane wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2007/2008.

Druk wniosku można pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, w pokoju nr 68 oraz w szkołach na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Należy do niego załączyć informacje o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Przypominamy, że stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również:

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU (041) 25-20-166 LUB W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.