Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Który wariant lepszy?

W tej chwili toczą się rozmowy i spotkania nad przebiegiem obwodnicy na E-77 w kierunku Radomia. Jednak ostateczną decyzję, co do wyboru wariantu, podejmie wojewoda kielecki.

Po rozpatrzeniu wszystkich plusów i minusów tych dwóch wariantów, w języku sportowym, można powiedzieć, że jest remis. Prezydent Roman Wojcieszek przychyla się jednak do Wariantu 1.W styczniu odbyły się już dwa spotkania z mieszkańcami osiedla Książęce i Pogorzałe. W dalszym ciągu dania mieszkańców są podzielone.

- Pragnę powiedzieć, że kosztowo te dwa warianty są do siebie bardzo zbliżone. Ponadto w swojej części środkowej biegłyby w głębokim wykopie. Na początku sierpnia przewidujemy kolejne spotkanie, jednak pragnę powiedzieć, że ostateczną decyzję, co do wyboru wariantu podejmie jedynie wojewoda kielecki – mówi prezydent R.Wojcieszek.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.