Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Szkolenie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Nowe kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla bezrobotnych kobiet”.

Kobiety zainteresowane uczestnictwem muszą spełnić poniższe warunki:

ukończyły 30 lat

posiadają minimum średnie wykształcenie

są osobami bezrobotnymi, za rejestrowanymi w PUP lub

są osobami biernymi zawodowo lub

są osobami z obszarów wiejskich lub

są osobami pracującymi na podstawie umowy lub

są osobami o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych lub

są osobami zagrożonymi utratą pracy

Adresatki projektu mogą skorzystać:

z dwutygodniowego bezpłatnego szkolenia na temat podstaw przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad funkcjonowania małych przedsiębiorstw;

z wyżywienia podczas szkoleń;

z pomocy doradców przy przygotowywaniu biznes planu, który następnie zostanie poddany ocenie;

z dotacji o maksymalnej wysokość 11,5 tys. zł. (dotacje otrzyma 1/3 wszystkich uczestniczek Projektu)

Do dyspozycji Beneficjentów będą doradcy, którzy pomogą w rozwiązywaniu problemów w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy. Wśród doradców znajdą się specjaliści w zakresie prowadzenia mikroprzedsiębiorstw, psychologowie i inni.

Biuro Zamiejscowe w Skarżysku - Kamiennej
Zaprasza codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
Ul. 1 Maja 49 26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel. 041 251 24 32

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.