Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Można już zgłaszać kandydatów na ławników

57 ławników do sądu okręgowego i rejonowego wybierze skarżyska rada miejska. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów już się rozpoczęło.

Rekomendować ich mogą m.in. prezesi sądów, organizacje pracodawców, związki zawodowe, stowarzyszenia i co najmniej 25 obywateli miasta posiadających czynne prawo wyborcze, ale nie mogą partie polityczne.

Aby zostać ławnikiem trzeba mieć od 30 do 70 lat, co najmniej średnie wykształcenie, nieskazitelną opinię i być zatrudnionym lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej rok.

Radni wybiorą czterech ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz 53 ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, w tym 10 – do Sądu Pracy. Ich wybór odbędzie się w październiku.

Kadencja ławnika trwa cztery lata. Nowa rozpocznie się od 1 stycznia 2008 r i potrwa do końca grudnia 2011.

Kandydatów należy zgłaszać do 30 czerwca. Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione składać wraz z kompletem załączników tj. 3 aktualnymi zdjęciami, informacją z Krajowego Rejestru Karnego (koszt 50 zł), oświadczenia, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i zaświadczenia lekarskiego z medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, w Biurze Samorządowym Urzędu Miasta, pokój 33, 36 – I piętro w godzinach urzędowania tj.
poniedziałek od 8 do 16
wtorek,środa, czwartek, piątek – od 7.30 do 15.30

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.