Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Będą badać

 W dniach od 1 do 30 czerwca na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych.

Celem badania jest zapewnienie niezbędnych danych do kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Uzyskane dane pozwolą także na analizę zmian, jakie zachodzą w rolnictwie w okresie po Powszechnym Spisie Rolnym 2002. Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych nie jest obowiązkowy. W badaniu zostaną zebrane informacje dotyczące m.in. sposobu użytkowania gruntów, pogłowia zwierząt gospodarskich, działalności gospodarczej, struktury dochodów, pracujących w gospodarstwach rolnych, zagadnień ekologicznych oraz ciągników i maszyn w gospodarstwach. Dane te będą zbierane przez specjalnie przeszkolonych i upoważnionych ankieterów, za pośrednictwem Internetu bądź drogą telefoniczną.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.