rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sesja absolutoryjna

26 kwietnia, w czwartek, o godz.9.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się sesja Rady Miasta. Głównym punktem obrad sesji będzie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2006 rok.

A oto szczegółowy Program sesji

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 12.04.2007 roku.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok
- wystąpienie Prezydenta Miasta
- stanowisko Komisji Rewizyjnej
- stanowisko Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
- dyskusja
- podjęcie uchwały
8. Przedstawienie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2006 rok
- stanowisko Komisji Rewizyjnej
- dyskusja
- podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wprowadzenia zmian do uchwały Nr 10/103/97 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.
2)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legionów - Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
3)finansowania zadań z 2007r., dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Legionów - Krakowska” i „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2008 roku.
4) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
5) oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Norwida wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej murowanego boksu garażowego.
10. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.